www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ทำบัญชี

(1/1)

Grape:
มีใครทราบมั้ยค่ะว่า เราส่งเอกสารสมัครขอขึ้นทะเบียนกับสำนักกำกับดูแลธุรกิจแล้วจะทราบผลภายในกี่วัน และติดต่อสอบถามได้กับฝ่ายไหน

ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ผมเข้าใจว่าสมัครขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี  ในปัจจุบัน  ผมก็ไม่ทราบว่าจะทราบผลภายในกี่วัน  แต่ผมเข้าใจว่าถ้าไปสมัครด้วยตนเอง  โดยที่เอกสารครบถ้วนน่าจะทราบผลได้ภายใน  1  เดือน ( แต่ก็ไม่ชัวร์นะครับ )  ให้ลองสอบถามไปที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่เวบ

http://www.dbd.go.th/โดยติดต่อฝ่ายที่ดูแลผู้ทำบัญชีครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม