www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทขายที่ดินให้กับหน่วยราชการ

(1/2) > >>

นิดหน่อย:
บริษัททำการขายที่ดินให้กับหน่วยราชการ โดยปกติทางราชการจะหักภาษีไว้ 1 %  แต่เวลาที่เราไปทำการโอนที่ดิน ณ กรมที่ดิน ทางกรมที่ดินก็ทำการหัก ภาษีนิติบุคคลไว้ 1 % ด้วย อยากทราบว่าภาษีที่กรมที่ดินหักกับบริษัท เราจะลงเป็นค่าใช้จ่าย หรือลงเป็นภาษีถูกหักณที่จ่ายคะ

อ้วน:
เมื่อไปทำนิติกรรมที่กรมที่ดิน  ทางกรมที่ดินจะทำการหักภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายไว้ในอัตรา 1%ของราคาซื้อขายที่ไม่ต่ำกว่าราคาประเมิน  ซึ่งภาษีเงินได้นิติบุคคลหัก ณ ที่จ่ายที่ถูกกรมที่ดินหักไว้ในอัตรา 1% นั้นถือเป็นภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย ( สินทรัพย์ ) เมื่อนิติบุคคลได้ทำการยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี ( ภงด.51 ) และยื่นแบบแสดงการเสียภาษีเงินได้นิติบุคคลปลายปี ( ภงด.50 )  ก็มีสิทธินำภาษีที่ถูกหักมาใช้ได้ครับ

นิดหน่อย:
ถ้ากรณีที่หน่วยราชการทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเราด้วย แบบนี้ถูกต้องไหมคะ หรือว่าเราถูกหัก 2 ต่อ ทั้งจากกรมที่ดิน และ หน่วยราชการ

อ้วน:
เท่าที่ผมทราบ  น่าจะโดนหักที่กรมที่ดินที่เดียวครับ  แต่ถ้าถูกหน่วยงานราชการหักไว้ด้วยอีก 1%  ก็ไม่เป็นไรครับ  เพราะก็ถือเป็นภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายเช่นกัน  ซึ่งก็มีสิทธินำภาษีที่ถูกหักมาใช้ได้เช่นกันครับ

007:
โปรแกรมคำนวณภาษีที่เกี่ยวข้องกับการขายอสังหาริมทรัพย์

http://rdsrv2.rd.go.th/landwht/landwht06.asp

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม