www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ประวัติการสอบบัญชีในประเทศไทย

(1/1)

นักศึกษา:
อยากทราบประวัติความเป็นมาของการสอบบัญชีในประเทศไทย

town:
ลองติดต่อสอบถามที่สภาวิชาชีพบัญชีดูครับ

http://www.fap.or.th/

sawai:
ขอทราบเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของการสอบบัญชี

sawai:
ประวัติความเป็นมาของการสอบบัญชี

007:
หาหนังสือของคุณกวี วงศ์พุฒ ชื่อเรื่อง ปัญหาการสอบบัญชี มาอ่านดูครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม