www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ซื้อขายที่ดิน

(1/1)

หน่อย:
บริษัททำการซื้อที่ดินมาเพื่อขายโดยซื้อจากบริษัท บริหารสินทรัพย์ ในวันซื้อขายไม่มีใบเสร็จรับเงินมีแต่หนังสือสัญญาซื้อชายให้ บริษัทสามารถนำสัญญานี้แนบในการใช้ลงบัญชีได้หรือไม่คะ

อ้วน:
ได้ครับ  เพราะสัญญาซื้อชายก็ถือเป็นหลักฐานอย่างหนึ่ง  ซึ่งจะมีรายละเอียดที่มากกว่าใบเสร็จรับเงินอีกครับ  เพียงแต่หลักฐานการจ่ายเงินอย่างอื่น  ยกเว้นใบเสร็จต้องชัดเจน เช่น ถ่ายสำเนาเช็ค  หรือ แคชเชียร์เช็ค ไว้ประกอบด้วยเป็นต้น

วุธ:
AGEL สินค้าที่ขายตัวมันเอง คนเห็นแล้วต้องสนใจ เห็นผลตอบแทนได้ไวที่สุด. (83748)สนใจตามผมมาได้ที่

www.mytopproduct.com/agel

0833063136

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม