www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกหนี้ เจ้าหนี้

(1/1)

tawanrat:
กรณีบริษัท มีบัญขี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ไม่ตรงกับข้อเท็จจริง ผู้ตรวจสอบก็เซ็นต์งบแบบไม่มีเงื่อนไข หากต้องการปรับปรุงให้ตรงกับข้อเท็จจริง ปรับปรุงอย่างไร มีผลกระทบกับภาษีมูลค่าเพิ่มหรือไม่อย่างไร

ตะวัน:
มีผลกระทบแน่นอน เช่นเจ้าหนี้ซึ่งยื่นขอคืนภาษีซื้อไปแล้วแต่ถ้าไม่มีตัวตนหรือพิสูจน์ไม่ได้ต้องยื่นคืนให้สรรพากรด้วยนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม