www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สถานทูตมอรอสโค

(1/1)

ลิ้มจ้ะ:
คุณอ้วนมีเรื่องรบกวนอีกแล้วอย่าเพิ่งรำคาญนะคะ คืออย่างนี้ บริษัทลิ้มรับงานจากสถานทูตทีนี้มีการใช้บริการบริษัท ก อยากทราบว่ากรณีกระทำการแทนสถานทูตแบบนี้บริษัทลิ้มต้องหักภาษีหรือเปล่า และต้องหักเท่าไหร่

1 ถ้าเป็นค่าบริการ หัก 3

2 ถ้าเป็นค่าขนส่ง หัก 1 หรือ

หัก 1 เลย หรือไม่ต้องหัก (ใบเสร็จออกเป็นชื่อสถานทูต)ขอบคุณค่ะ

อ้วน:
ไม่เคยรำคาญผู้ใฝ่รู้ทุกท่านครับ  เพราะแม้แต่ตัวผมเองก็มีบางเรื่องที่ยังต้องสอบถามผู้รู้ท่านอื่นเช่นกัน  ยินดีครับยินดีครับถ้าความคิดความเห็นของผม  พอจะเป็นประโยชน์บ้าง  เพื่อมิให้เสียเวลา  มาดูข้อสงสัยกันเลยครับในเรื่องของสถานทูต  ผมก็ไม่ค่อยมีความชำนาญ  แต่ในเบื้องต้นผมมองว่า

1.  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

ตามมาตรา 80/1 (5) การขายสินค้าหรือ การให้บริการกับองค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ สถานเอกอัครราชทูต สถานทูต สถานกงสุลใหญ่ สถานกงสุล ทั้งนี้ เฉพาะการขายสินค้าหรือการให้บริการที่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกำหนด ( ดูประกาศอธิบดีกรมสรรพากร เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม (ฉบับที่ 27) ) ให้ใช้อัตราภาษีร้อยละ 0 ในการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม

http://www.rd.go.th/publish/3405.0.html2.  ภาษีหัก ณ ที่จ่าย

ตามมาตรา 50 กำหนดให้บุคคล ห้างหุ้นส่วน บริษัท สมาคม หรือคณะบุคคลผู้จ่ายเงินได้พึงประเมินตามมาตรา 40 หักภาษีเงินได้ไว้ทุกคราวที่จ่ายเงินได้พึงประเมิน

http://www.rd.go.th/publish/5937.0.html#mata50ตามความเห็นส่วนตัว  ผมมองว่าสถานทูตเป็นองค์กรระหว่างประเทศ  ซึ่งไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการทำธุรกิจ  ดังนั้นค่าบริการที่จ่ายไป  หากมิใช่เพื่อประโยชน์ในทางการค้าแล้ว  ผมมองว่าสถานทูตก็ไม่มีหน้าที่จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับส่วนทางคุณลิ้มรับงานกับทางสถานทูต  ผมก็ไม่ทราบในเรื่องข้อตกลงและรายละเอียด  แต่ในเบื้องต้น  ถ้าสถานทูตจ่ายเงินไปมิใช่เพื่อทางการค้าแล้ว  สถานทูตก็ไม่มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายครับ  ส่วนการกระทำการแทนนั้นก็ต้องดูคู่สัญญาครับว่าเป็นใครกับใคร  ในเบื้องต้นตามข้อมูลที่ให้มา  จะเป็นสถานทูต ( คุณลิ้มกระทำการแทน ) กับทางบริษัท ก.  ผมจึงมองว่าการกระทำการแทนก็เสมือนกับสถานทูตเป็นผู้จ่ายเอง ( ใบเสร็จออกเป็นชื่อสถานทูต )  คุณลิ้มจึงไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ( มิใช่เพื่อการค้า ) ครับ

 

ยินดีที่ได้พูดคุย  ว่างๆ ก็แวะมาได้ครับ  ไม่รำคาญครับ

ลิ้ม:
ก่อนที่คุณอ้วนจะตอบมา ลิ้มได้ถาม call center กรม เขาบอกว่าต้องหัก 3 แต่เหตุผลไม่บอก บอกแต่ว่าให้ไปดู ป124/2548 แต่ลิ้มก็ไม่ได้ไปดู เพราะอ่านกฏหมายแล้วตีความไม่ค่อยออก บอกให้หักก็หัก และยังสงสัยอีกว่าถ้าแล้วในใบหักจะเอาเลขประจำตัวผู้เสียภาษีตรงไหนไปใส่เพราะเป็นสถานทูต กรมก็บอกว่าไม่เป็นไร ก็เลยไม่รู้ว่ายังไง แต่ก็ขอบคุณมากนะจ๊ะ

ลิ้ม:
คุณอ้วน สรุปว่าวันนี้ได้ยื่น ภงด ไปแล้วนะเจ้าหน้าที่บอกว่าทำไมไม่ใสเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ลิ้มก็เลยบอกเขาไปว่า ได้โทรไปถาม call center แล้วเขาบอกว่าให้ใส่ชื่อที่อยู่แล้วยื่นได้เลย หลังจากนั้นลิ้มก็ลองโทรไปที่ call center อีกรอบถามให้แน่ใจคำตอบก็คือต้องหักแล้วนำส่ง

ตกลงที่ทำไปจะมีผลอะไรไหมนี่ เพราะทางเขตบอกว่าจะรับไว้ก่อนก็แล้วกัน คุณอ้วนมีความคิดเห็นยังไงคะ

อ้วน:
เมื่อหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วนำส่งแบบแล้ว  ก็ปลอดภัยครับ  ส่วนในเรื่องของการไม่ระบุหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของทางสถานฑูตนั้น  ในเมื่อทางเจ้าหน้าที่รับแบบไว้แล้ว และออกใบเสร็จให้  ก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ  เพราะทางเจ้าหน้าที่ประจำเขต  ไม่มีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการรับแบบครับ  ในครั้งต่อไปหากมีกรณีอีก  ก็ให้ปฏิบัติเหมือนเดิมครับ  เพราะเป็นวิธีที่ปลอดภัยที่สุด  กล่าวคือหักไว้ก่อน  แต่ห้ามลืมนำส่งนำแบบนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม