www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลค่าน้ำมัน

(1/1)

ลิ้ม:
บริษัทมีค่าน้ำมันให้พนักงานทีนี้ในใบเสร็จ/ใบกำกับภาษีไม่ได้ระบุชื่อบริษัท เพราะว่าในใบเสร็จพิมพ์คำว่า โดย "เงินสด" อยากทราบว่าบิลแบบนี้สามารถลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ ถ้าไม่ได้ต้องทำยังไงบ้าง

อ้วน:
1.  ถ้าเป็นการเบิกตามจ่ายจริง  บิลที่ระบุ " เงินสด "  ไม่สามารถถือเป็นรายจ่ายในทางภาษีได้ครับ  เนื่องจากยากต่อการพิสูจน์ว่าเป็นรายจ่ายเกี่ยวข้องกับกิจการหรือไม่  ยกเว้นจะมีการจัดทำรายงานการเบิกค่าใช้จ่าย โดยระบุรายละเอียดดังนี้

1. รายงานการเดินทาง

2. แสดงเวลาการเดินทาง

3. แสดงระยะทางจากต้นทางไปปลายทาง

4. สถานที่ไปปฏิบัติงานในแต่ละวัน

5. ใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ค่าน้ำมัน2.  รบกวนคุณลิ้มลองอ่านกระทู้ 02593  ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=2593&c=act

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม