www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่อง หัวข้อสหกิจ ศึกษา อยากขอคำแนะนำหน่อยครับ

(1/1)

กกก:
คือผมต้องทำรายงานสหกิจศึกษา พร้อมกับ ศึกษาหัวข้อที่สนใจอะครับ ผมไปสหกิจที่สำนักงานสอบบัญชีที่หนึ่ง ผมเองก็เป็นนักศึกษาเลยยังไม่ทราบเรื่องราวของสำนักงานสอบบัญชีเท่าไหร่(ยังไม่ได้ไป อ.ให้ส่งหัวข้อก่อนไป) จึงอยากรบกวนพี่ๆ ช่วยให้คำแนะนำ ว่าผมควรจะศึกษาหัวข้ออะไรจากสำนักงานสอบบัญชีดีครับ เพื่อมาทำรายงานการจบ อะครับ

fangFang:
วิธีการตรวจสอบ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม