www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ผู้ทำบัญชี

(1/1)

อิ๋ม:
อยากทราบว่าตอนนี้ดิฉันเป็นผู้จัดทำบัญชีและอยากขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีก่อน ดิฉันขึ้นทะเบียนได้หรือเปล่าค่ะหรือต้องรอให้กรรมการผู้จัดการแต่งตั้งก่อนค่ะ

a-man:
ไม่ต้องรอใครแต่งตั้งครับ  ถ้ามีคุณสมบัติครบถ้วนตามกฏหมายกำหนดก็สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีได้เลยครับศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

1. ได้เลยครับรบกวนดูเรื่อง การแจ้งเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ พ.ศ. 2544

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc5.1.pdf2. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc2545.pdf3. เรื่อง กำหนดคุณสมบัติและเงื่อนไขของการเป็นผู้ทำบัญชี(ฉบับที่3) พ.ศ.2547

http://www.dbd.go.th/thai/law/acc_no3(new).pdf4. ส่วนรหัสเมื่อเราขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชีกับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ก็จะได้มาครับ5. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพของผู้ทำบัญชี พ.ศ.2547

http://www.dbd.go.th/thai/law/rule_acc(new).pdf6. สิทธิการเป็นสมาชิกสภาวิชาชีพบัญชี คงต้องรบกวนสอบถามทางสภาดูครับ เพราะผมก็ไม่ค่อยทราบรายละเอียด

http://www.fap.or.th/

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม