www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายผ่อน

(1/2) > >>

บี๊:
บริษัท ขายผ่อนรถมอไซด์ ถือเป็น เช่าซื้อแบบใด และพอเสนอความรู้ด้านการทำบัญชี เช่าซื้อหรือไม่

town:
การซื้อขายสินค้าในปัจจุบันมีการแข่งขันการมาก  จึงได้มีการพัฒนาการขายให้ทันต่อความเจริญก้าวหน้าในยุคปัจจุบัน  พอจะสรุปวิธีการซื้อขายได้หลายวิธี ดังนี้

1.  การซื้อขายกันด้วยเงินสด

2.  การซื้อขายเป็นเงินเชื่อ

3.  การซื้อขายผ่อนชำระ

4.  การเช่าซื้อ

5.  การเช่าแบบลิชซิ่งการขายผ่อนชำระ  เป็นสัญญาซื้อขายตามประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์  มาตรา 453  ซึ่งมีบุคคลฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ขาย  โอนกรรมสิทธิ์แห่งทรัพย์สินให้แก่บุคคลอีกฝ่ายหนึ่งเรียกว่า ผู้ซื้อ  และผู้ซื้อตกลงว่าจะใช้ราคาทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ขายการเช่าซื้อ  คือสัญญาซึ่งเจ้าของเอาทรัพย์สินออกให้เช่าและให้คำมั่นว่าจะขายทรัพย์สินนั้น หรือว่าจะให้ทรัพย์สินนั้นตกเป็นสิทธิ์แก่ผู้เช่า  โดยเงื่อนไขที่ผู้เช่าได้ใช้เงินเป็นจำนวนเท่านั้นเท่านี้คราว  โดยสัญญาเช่าซื้อกฏหมายบังคับต้องทำเป็นหนังสือข้อแตกต่างระหว่างการเช่าซื้อกับการขายผ่อนชำระ

1.  กรรมสิทธิ์ในสินค้า  การขายผ่อนชำระกรรมสิทธิ์เป็นของผู้ซื้อทันที  แต่การเช่าซื้อกรรมสิทธิ์ยังไม่เป็นของผู้ซื้อทันที

2.  หนังสือสัญญา  การขายผ่อนชำระจะทำเป็นหนังสือหรือไม่ก็ได้  แต่การเช่าซื้อต้องทำเป็นหนังสือสัญญา

3.  การยึดสินค้า  การขายผ่อนชำระผู้ขายไม่มีสิทธิ์ยึดคืน  แต่ดำเนินคดีกับลูกหนี้ที่ค้างชำระอยู่ได้  ในขณะที่การเช่าซื้อผู้ขายมีสิทธิ์จึดเงินที่ชำระแล้ว และสินค้าที่ผิดสัญญานั้นได้การขายผ่อนชำระที่นิยมปฏิบัติกันของธุรกิจในประเทศไทย  พอสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

1.  กรรมสิทธิ์ในสินค้าจะเป็นของผู้ซื้อทันทีที่มีการตกลงซื้อขายเกิดขึ้น

2.  ทำสัญญาแบบมีเงื่อนไข  ทำให้ผู้ขายสามารถยึดสินค้าคืนได้ถ้าหากผู้ซื้อผิดสัญญา

3.  การชำระเงินค่าสินค้า

3.1  ชำระเงินจองหรือเงินมัดจำ  เป็นเงินที่ผู้ซื้อจ่ายให้แก่ผู้ขายเป็นการให้คำมั่นว่าจะซื้อจะขายสินค้านั้น  มักจะเป็นสินค้าที่อยู่ในความสนใจของผู้บริโภค  เช่น  การสั่งจองรถยนต์นั่ง  ถ้าเป็นสินค้าทั่วๆ ไปก็ไม่จำเป็นต้องมีการจอง  และจะโอนเงินจองไปหักจำนวนเงินดาวน์  เมื่อมีการชำระเงินดาวน์

3.2  ชำระเงินดาวน์ ณ วันทำสัญญา  เงินดาวน์เป็นเงินที่ผู้ขายเรียกเก็บจากผู้ซื้อ ณ วันที่ทำสัญญา  ถ้ามีเงินจองหรือเงินมัดจำจะนำมารวมกันถือเป็นเงินดาวน์ แล้วแต่จะตกลงกัน

3.3  ชำระเงินค่างวด เงินงวดเป็นเงินที่ผู้ขายกำหนดให้ผู้ซื้อชำระค่าสินค้า  ตามข้อตกลงในสัญญา เป็นจำนวนเงินและกำหนดเวลาเท่าไรถ้าสนใจลองไปหาหนังสือเกี่ยวกับ  การบัญชีเช่าซื้อและซื้อขายผ่อนชำระ  แต่งโดย คุณไพโรจน์  คลังสิน  สำนักพิมพ์ประสานมิตร หรืออาจจะมีอาจารย์ท่านอื่นเขียนไว้อีกส่วนที่ถามว่าขายผ่อนรถมอไซด์ ถือเป็น เช่าซื้อแบบใดนั้น  จะต้องดูรายละเอียดของเงื่อนไขในสัญญาเป็นหลักครับ

กิ๊ก:
อยากทราบค่ะว่า ความแตกต่างระหว่างเช่าซื้อกับลิซซิ่ง (ในแง่บัญชีและภาษีอากร) ต่างกันอย่างไรบ้างค่ะ

นกต้อ:
รักเทอร์

paranee:
ถ้าเราสั่งซื้อสินค้าที่เป็นเงินผ่อน โดยการใช้สินค้าเราแลกเปลี่ยน ทางบริษัทได้เอาเครื่องซักผ้าของเราไปแล้ว พร้อมทั้งเงินมัดจำ 200 บาท และวันที่ 27 ก.ย. จะมาเก็บเงินดาวน์เป็นจำนวน 2,400 บาท และจะได้เครื่องซักผ้าตอนสิ้นเดือน ตามรายละเอียดที่เขาให้เรามาจะบอกแค่จำนวนเงินที่ต้องผ่อนในแต่ละเดือน 870 บาท เป็นเวลา 18 งวด โดยเขาลดให้จาก 20 งวด เป็นเงินค่าเครืองซักผ้าเก่า รวมทั้งสิ้นเป็นเงินทั้งหมดที่ต้องจ่าย 18,000  แต่เราคิดแล้วว่ามันเป็นจำนวนที่มากเกินไปจึงโทรไปขอยกเลิก แต่เขาบอกปัดจะให้เราซื้อให้ได้โดยอ้างเหตุผลว่าsaleman ได้จ่ายค่าเงินดาวน์ให้เราก่อน และได้ขายเครื่องซักผ้าแล้ว ได้แค่ 100 บาท ถ้าเราจะไม่รับสินค้าจะต้องเสียเงินค่าเงินดาวน์ให้เขาและจะต้องเสียเครื่องซักผ้าอันเก่าให้เขา อยากถามว่าเรามีวิธีแก้ไขอย่างไรบ้าง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม