www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการทำและตรวจสอบบัญชีของหจก.เทียบกับบจก.

(1/1)

โด่ง:
ค่าใช้จ่ายในการจัดทำบัญชีต่อเดือน และค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบบัญชีของห้างหุ้นส่วนจำกัดเมื่อเทียบกับบริษัทจำกัดแล้ว ต่างกันมากหรือเปล่าครับ

007:
ค่าทำบัญชีไม่ต่างกันนะครับแต่ค่าสอบบัญชี ถ้าไปจ้าง TAX AUDIT อาจถูกกว่าเล็กน้อย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม