www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีหักอย่างไรครับ.

(1/1)

ทิพากร:
บริษัท (ข) รับเหมางานจาก บริษัท (ก) โดยมีบริษัท (ค )รับเหมาต่อจาก(ข)80%ของราคางาน .. (ข)และ(ค)ต้องเสียภาษีอย่างไรครับ  รายได้จาก(ก)มีvat 7%ครับ.

007:
สำหรับรายได้ ต้องออก vat  และถูก ก หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับรายจ่าย ต้องหัก ณ ที่จ่าย ค 3%

สำหรับรายได้ ต้องออก vat  และถูก ข หัก ณ ที่จ่าย 3%

สำหรับต้นทุนที่เกิดขึ้น กรณีถ้าเป็นค่าแรง ก็ต้องหัก ณ ที่จ่าย

ทิพากร:
ขอบคุณครับ..แล้วในกรณี(ข)มีการแบ่งผลกำไรแบบหาร2จาก20%ที่ได้ จะต้องหักภาษีอย่างไรครับ

007:
จ่ายค่าคอมมิสชั่น หักในอัตราก้าวหน้าครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม