www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

(1/3) > >>

เหินฟ้า:
ข้อมูลที่ทราบ

1.กำหนดเวลาในการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะจะ ต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายใน 30 วัน นับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

2.ในการกรอกคำขอจดทะเบียนให้กรอกวันที่ผู้ประกอบกิจการเริ่มประกอบกิจการจริง พร้อมทั้งกรอก รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุน รายรับ ลูกจ้าง และค่าเช่าสถานประกอบการ

คำถาม

จากข้อ 1 คำว่าวันเริ่มประกอบกิจการ และจากข้อ 2 วันเริ่มาประกอบกิจการจริง ...............

1.จดบริษัท 1 ม.ค. 49 ต้องจด ภธ. ภายใน 30 วัน คือ 31 ม.ค. 49  หรือว่า

2.จดบริษัท 1 ม.ค. 49 และเริ่มประกอบกิจการจริง 1 พ.ค. 49 ต้องจดภายใน 31 พ.ค. 49  ... คำว่าประกอบกิจการจริงต้องนับเริ่มจากเมื่อไหร่ครับ

a-man:
ผู้ประกอบกิจการที่มีหน้าที่เสียภาษีธุรกิจเฉพาะ จะต้องยื่นคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ตามแบบคำขอจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะ ภายใน 30 วันนับแต่วันเริ่มประกอบกิจการ

http://www.rd.go.th/publish/680.0.htmlโดยวันเริ่มประกอบกิจการ ให้กรอกวันที่ผู้ประกอบกิจการเริ่มประกอบกิจการจริง พร้อมทั้งกรอก รายละเอียดเกี่ยวกับเงินทุน รายรับ ลูกจ้าง และค่าเช่าสถานประกอบการสรุปแล้วนะ  วันเริ่มประกอบกิจการ  ก็คือวันที่เริ่มประกอบกิจการไม่ใช่วันที่จดทะเบียน  เช่น  จดทะเบียนบริษัทวันที่ 1 ม.ค. 49 และเริ่มประกอบกิจการจริงวันที่ 1 พ.ค. 49 ต้องจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะภายในวันที่  30 พ.ค. 49 กล่าวคือภายใน 30 วัน  ( ต้องนับตั้งแต่วันที่เริ่ม  ซึ่งตามตัวอย่างวันที่เริ่มประกอบกิจการก็คือวันที่ 1 พ.ค. 49  ไม่เกิน 30 วันจึงต้องนับตั้งแต่วันที่ 1 นะจ๊ะขอบอก )

007:
คำว่าประกอบกิจการจริงต้องนับเริ่มจากเมื่อไหร่ครับ

ตะวัน:
เริ่มตั้งแต่วันเริ่มจดทะเบียนบริษัท คือเริ่มนับตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.49 ค่ะ

007:
วันเริ่มประกอบการจริง เป็นวันที่

- จดบริษัท หรือ

- ซื้อที่ดิน หรือ

- ขออนุญาตก่อสร้าง หรือ

- เริ่มก่อสร้าง หรือ

- เริ่มมีการขายสมมติว่าเราจดบริษัทก่อน แต่ยังไม่เริ่มประกอบการได้ไหมครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม