www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สำเนาใบเสร็จรับเงิน ตัวจริงหาย

(1/1)

หนิง:
กรรมการชาวญี่ปุ่น ซื้อโน๊ตบุ๊ค จากญี่ป่น และนำเข้ามาเอง

โดยผ่านแอร์พอร์ท และยื่นแจ้งการนำเข้ามา แต่เจ้าหน้าที่บอกว่าไม่มีภาษีที่ต้องเสีย รายการดังกล่าวสามารถนำมาบันทึกเป็นสินทรัพย์ และตัดค่าเสื่อมได้หรือไม่ เอกสารตัวจริงก็หายเหลือแต่สำเนา อินวอยซ์ และใบเสร็จที่เป็นภาษาญี่ปุ่น

เหินฟ้า:
การบันทึกบัญชี ถ้าสามารถพิสูจน์ผู้รับผู้จ่ายได้ ก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับ

a-man:
ก็ให้กรรมการขายทรัพย์สินให้กับบริษัทดีกว่าครับ  ไม่ต้องใช้อินวอยซ์ และใบเสร็จที่เป็นภาษาญี่ปุ่นด้วย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม