www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การยื่นเรื่องขอเป็นผู้ทำบัญชี สำหรับผู้ที่จบจากสถาบันราชภัฎ โดยไม่จำเป็นต้องไปเรียนปริญญาตรีใหม่

(1/1)

นิค:
จากการอ่านกระทู้ ที่ถามเกี่ยวกับ การยื่นขอเป็นผู้ทำบัญชี ของคนที่จบปริญญาตรีราชภัฎมา คณะศิลปศาตร์ เอกการจัดการ(บัญชี) โดยมีการแนะนำให้ไปเทียบโอนหน่วยกิจและเรียนปริญญาตรีใหม่ เพือให้ได้วุฒิ บัญชีโดยตรงอีกครั้ง อยากทราบว่าจะมีหนทางที่ไม่ต้องไปเรียนใหม่หรือไม่ และควรทำอย่างไร เช่น การฝึกอบรมเพิ่ม จะทำได้หรือไม่

และถ้าหากไม่อยากเรียน ที่รามคำแหง ช่วยแนะนำ สถาบันอื่น ๆ ให้หน่อยนะครับรบกวนตอบให้ด้วยนะครับ

อ้วน:
1.  ผู้ที่จะลงลายมือชื่อเป็นผู้ทำบัญชีได้นั้น  จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ ตามประกาศของกรมทะเบียนการค้า พ.ศ. 2544

http://www.dbd.go.th/thai/law/doc5.1.pdfโดยความเข้าใจส่วนตัว  คณะศิลปศาตร์ เอกการจัดการ(บัญชี)  ไม่เทียบเท่าปริญญาทางด้านบัญชี  จึงจะต้องโอนบางหน่วยกิตที่ใช้ได้และเรียนต่อครับ  ปัจจุบันยังไม่สามารถอบรมแทนได้ครับ  หรืออาจลองเอารายละเอียดวิชาที่เรียนมาทั้งหมดไปปรึกษากับทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในเรื่องของการพิจารณาว่าวิชาที่เราเรียนมานั้น  สามารถเทียบเท่ากับปริญญาตรีทางด้านบัญชีได้หรือไม่2.  ทุกมหาลัยที่เปิดหลักสูตรบัญชีโดยตรง  ไม่น่าจะมีปัญหาในการเรียนต่อ  ส่วนจะโอนหน่วยกิตได้มากน้อยเพียงใด  ก็ต้องลองติดต่อสอบถามดูครับ  หรืออาจจะสอบถามทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าดูครับว่า  มีสถาบันการศึกษาใดบ้างที่เปิดหลักสูตรของคณะบัญชี  เมื่อเรียนจบแล้วจะมีคุณสมบัติเป็นผู้ทำบัญชีได้ครับติดต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้าได้ที่

http://www.dbd.go.th/มีเวลาลองอ่านดูครับhttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1788&c=act

อรทิพย์:
ขอถามหน่อยนะคะคือเมื่อต้นเดือนมาเริ่มทำงานบัญชีที่บริษัทใหม่ทางผู้จัดการบอกว่าจะให้ไปเรียนเป็นผู้ทำบัญชีแต่ว่าจบ ปวส. คอมพิวเตอร์มา จะสามารถเป็นผู้ทำบัญชีได้ไหมค่ะรบกวนตอบด่วนด้วยนะค่ะ    ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม