www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายสินค้าตัวอย่างไปต่างประเทศ

(1/2) > >>

tip:
  ทางบริษัท ได้ขายสินค้าตัวอย่างให้กับทางลูกค้าต่างประเทศ  โดยส่งผ่านทาง COURIER (บริษัท ยูพีเอส) จะต้องลงบันทึกเป็นรายได้ส่งออกใช่หรือไม่ และจะมีปัญหาว่าทางบริษัทไม่ได้ทำพิธีการส่งออกหรือไม่ เพราะทางสำนักบัญชีแจ้งว่า เหมือนบริษัทหลบการส่งออกโดยไม่ผ่านพิธีการส่งออก  เลยไม่แน่ใจว่าต้องทำอย่างไร ใครทราบช่วยตอบให้ด้วยค่ะ  ขอบคุณค่ะ

 

เอ๋:
ด้านบัญชีเอ๋ไม่แน่ใจนะค่ะ แต่ถ้าถามว่าการขายสินค้าโดยผ่านทาง ยูพีเอส ผิดไหม ไม่ผิดค่ะ การขายสินค้าเมื่อเราเทียบแล้วว่า ทางไหนที่จะทำให้เราเสียต้นทุนน้อยที่สุดเราก็สามารถจัดส่งไปทางนั้นได้เลยไม่เกี่ยวกับว่าจะต้องผ่านพิธีการหรือไม่ ถือว่าถูกต้องตามหลักการส่งออกของบัญชีและกรมศุลฯทุกอย่างค่ะ

แหม่ม:
จะถือว่าเป็นรายได้จากการส่งออกและได้รับสิทธิภาษีขายเป็นศูนย์นั้น ไม่ว่าส่งสินค้าออกไปทางใดต้องผ่านพิธีศุลกากรฉะนั้นกรณีนี้ถ้าบริษัทจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ต้องถือเป็นรายได้ในประเทศและเสียภาษีขายด้วย

อ้วน:
1.  เมื่อบริษัทขายสินค้าตัวอย่างให้กับลูกค้าที่ต่างประเทศ  ก็จะต้องถือเป็นรายได้จากการขาย  จึงต้องนำรายได้ดังกล่าวมารวมคำนวณเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล2.  ส่วนการส่งออกจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 0  ก็จะต้องปฏิบัติให้ได้ตาม คำสั่งกรมสรรพากรที่ ป. 97/2543  เรื่อง การส่งออกสินค้า ซึ่งผู้ประกอบการจดทะเบียนได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/13.  ส่วนวิธีการจัดส่งสินค้าไปยังต่างประเทศนั้น  เป็นคนละส่วนกับการบันทึกบัญชี  ดังนั้นจึงต้องมาทำความเข้าใจในบริการของบริษัท ยูพีเอส  ซึ่งเป็นผุ้ให้บริการในการจัดส่งสินค้าระหว่างประเทศ  กล่าวคือ  ขั้นตอนในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศนั้น  หากเรามีสินค้าเพียง  1  ชิ้นการที่เราจะไปติดต่อกับทางสายการบินหรือบริษัทเดินเรือ  เพื่อขอให้จัดส่งสินค้าให้ก็จะมีความยุ่งยากไม่คุ้มกับค่าใช้จ่าย  ดังนั้นการให้บริการของบริษัท ups  จึงเข้ามากระทำการติดต่อส่วนต่างๆ แทนเจ้าของสินค้า  รวมถึงการเดินพิธีการศุลกากรแทนเราด้วย  ( เพียงแต่ใช้ชื่อของบริษัท ups  เป็นผู้นำเข้าหรือส่งออก และใช้ B/L รวม ซึ่งจะแสดงรายละเอียดสินค้าของลูกค้าแต่ละราย )  จึงกล่าวได้ว่าการให้บริการของบริษัท ups  ไม่ได้ผิดกฏหมายศุลกากรแต่อย่างใด  เพียงแต่รวบรวมแล้วทำเรื่องแทนเจ้าของสินค้าแต่ละราย

007:
 บริษัทประกอบกิจการส่งออกสินค้า ได้ส่งสินค้าไปเป็นตัวอย่างให้แก่ลูกค้าในต่างประเทศ บริษัทมิได้ดำเนินพิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินค้าขาออกในนามของบริษัท แต่ส่งออกผ่านทางไปรษณีย์ และผ่านผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ ถือว่าบริษัทเป็นผู้ส่งออกซึ่งได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0หรือไม่ ?  

       

กรณีดังกล่าวแม้ว่าสินค้าตัวอย่างจะส่งออกนอกราชอาณาจักรเพื่อส่งไปต่างประเทศ ตามมาตรา 77/1(14) แห่งประมวลรัษฎากร แต่หากบริษัทไม่มีหลักฐานแสดงว่าสินค้านั้นได้ดำเนินพิธีการศุลกากรยื่นใบขนสินค้าขาออก บริษัทไม่ได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร ดังนั้น

    (1) การส่งสินค้าไปต่างประเทศทางไปรษณีย์ หากบริษัทมีหลักฐานสำเนาใบขนสินค้าขาออก หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของบริษัท บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

    (2) การส่งสินค้าไปต่างประเทศโดยผ่านผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ หากบริษัทมีหลักฐานการว่าจ้างผู้ประกอบการดังกล่าว และสำเนาใบขนสินค้าขาออก หรือหลักฐานที่แสดงว่ามีการตรวจปล่อยสินค้าโดยเจ้าหน้าที่ศุลกากรในนามของผู้ประกอบการรับขนส่งพัสดุภัณฑ์ทางอากาศ บริษัทจะได้รับสิทธิเสียภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรา 80/1(1) แห่งประมวลรัษฎากร

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม