www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หักอย่างไร

(1/1)

จี:
กรณีกิจการจ่าย ค่าโฆษณา วิทยุ  แล้ว บิล/ใบเสร็จชื่อผู้ออกเป็น ชื่อสถานี เช่น พลับพลิคเวฟ  แต่ เวลาคนมารับเงิน(ดีเจ) ให้พัก ณที่จ่าย   3% ในนามบุคคลธรรมดา ความจริงแล้ว ถูกต้องหรือไม่ คะ

ABC:


ถ้าบิลค่าโฆษณาที่ออกให้บริษัท เป็นชื่อบริษัทอะไร ก็ต้องหัก ภาษีณ ที่จ่าย ตามนั้น จะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้ และต้องหัก ภาษีณ ที่จ่าย 2% เพราะเป็นค่าโฆษณา

เด็กเพิ่งจบ:
เคยถามแล้ว รบกวนดูคำถาม ที่ 3310 ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม