www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่ม

(1/1)

ดา:
นำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มไม่ครบถ้ายื่นเพิ่มเติมจะเสียค่าปรับไหม ถ้าเสียจะเสียเดือนละเท่าไร ประมาณ 1-2 เดือน

(แต่ยื่นทุกเดือน)

ตะวัน:
ถ้าชำระภายใน 15 วัน นับแต่พ้นกำหนดให้เสียร้อยละ 2

ถ้าชำระหลัง 15 วัน แต่ไม่เกิน 30 วัน เสียร้อยละ 2

ถ้าชำระหลัง 30 วัน แต่ไม่เกิน 60 วัน เสียร้อยละ 10

ถ้าชำระหลัง 60 วัน เสียร้อยละ 20ส่วนเงินเพิ่มเสียร้อยละ 1.5 ต่อเดือนสำหรับค่าเบี้ยปรับอาญาหรือปรับแบบไม่ต้องเสียเพราะยื่นแบบทุกเดือน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม