www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ภาษีที่นายจ้างออกแทนลูกจ้าง

(1/1)

2026:
ภาษีที่นายจ้างออกแทนลูกจ้าง กรณีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าว ถูกหักภาษีไว้ 3% ใช่หรือไม่คะ แล้วนายจ้างเป็นคนชำระแทนลูกจ้าง  ต้องคำนวณยังไง  ลงเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่ครับ

ตะวัน:
จขกท เป็นหญิงหรือชายฮะ งงจัง

มีลูกจ้างเป็นคนต่างด้าวถ้ามาทำงานให้เราเกิน 180 วัน ถือเป็นเงินได้ตาม 40(1) ซึ่งเหมือนกับลูกจ้างคนไทยนี้แหละต้องคิดตามอัตราก้าวหน้าครับ เอ้ยค่ะ อิอิ

จั๊กกะจั่น:
แหมขำคุณตะวันจังค่ะ  เอ๊ยครับ เอ๊ยค่ะ (ชักสับสน)

อ้วน:
1.  ภาษีที่นายจ้างออกแทนลูกจ้าง  จะต้องถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างด้วย  ให้ลองศึกษาวิธีคำนวณตามกระทู้เหล่านี้ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1164&c=acthttp://www.avaccount.com/wb/show.php?No=440&c=act2.  การคำนวณหักภาษี ณ ที่จ่ายสำหรับเงินได้ตามมาตรา 40 ( 1 ) และ ( 2 )  จะต้องคำนวณหักตามอัตราก้าวหน้า  แต่หากคำนวณหักเหมาร้อยละ 3  แล้วไม่น้อยกว่าอัตราก้าวหน้า  สรรพากรก็ไม่ว่าอะไร  3.  ภาษีที่นายจ้างออกแทนลูกจ้างสามารถถือเป็นรายจ่ายของน้ายจ้างได้ครับ  แต่ภาษีที่นายจ้างออกแทนก็จะต้องรวมถือเป็นเงินได้ของลูกจ้างด้วยเช่นกัน

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม