www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แบบ

(1/1)

จอย:
ขอแบบยื่น เฉลี่ยภาษี

อ้วน:
-  แบบ  ภ.พ.30.2 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของรายได้

 

-  แบบ  ภ.พ.30.3 แบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม กรณีปรับปรุงภาษีซื้อที่เฉลี่ยตามส่วนของการใช้ พื้นที่อาคารhttp://www.rd.go.th/publish/7066.0.htmlแต่แบบ ภ.พ.05.1 , ภ.พ.05.2 , ภ.พ.05.3 และ ภ.พ.05.4  ผมก็ไม่มีตัวอย่างครับ  ต้องลองไปขอแบบตามพื้นที่ดูครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม