www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

รหัสผู้ทำบัญชี

(1/1)

คุณแจน:
เรียนคุณอ้วน

 อยากทราบว่ารหัสผู้ทำบัญชี ดูยังไงค่ะ ว่าเป็นวุฒิอะไร เห็นมีเลข 8 และ เลข 9 ขึ้นต้น เลข 8 ขึ้นต้นน่าจะเป็นวุฒิ ปวส.-บัญชี ส่วนเลข 9 ขึ้นต้น น่าจะเป็นวุฒิปริญญาตรี ใช่ไหมค่ะ ขอทราบด้วยค่ะอ้วน:
เท่าที่ทราบการแบ่งรหัส  3  อันดับแรก  จะเป็นการแบ่งตามสถานที่ที่ขึ้นทะเบียน  เช่น  ถ้าขึ้นทะเบียนที่สนามบินน้ำ  ก็จะขึ้นต้นด้วย 901******* เป็นต้น  ดังนั้นถ้าขึ้นตามแต่ละจังหวัด  ก็อาจจะขึ้นต้อนด้วย 8******** เป็นต้น  โดยจะไม่ได้แบ่งตามวุฒิทางการศึกษาครับ

สุดามาลี:
ขอแสดงความเห็นด้วยคนนะคะ แต่เป็นต่างจังหวัด

สองตัวแรก เป็น รหัสจังหวัด เช่น ภูเก็ต จะเป็น 83-

ตัวที่สามจะเป็นวุฒิการศึกษา 1 คือปริญญาตรี

2 คืออนุปริญญาหรืออื่น ๆ ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี

ส่วนตัวเลขอื่น ๆ ถัดไป คือหมายเลขจำนวนผู้ทำบัญชีที่มาขึ้นทะเบียนในจังหวัดนั้นและวุฒินั้น ๆ ทั่งหมด

วนิดา:
วันเดือนปีที่รับทำบัญชีหมายถึงอะไรคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม