www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เคลียริ่งเช็คต่างธนาคารโอนเข้าหลายบัญชี

(1/1)

หน่อย:
เคลียริ่งเช็ค 1 ใบ(เช็คต่างธนาคาร) แต่จะเอาเข้าบัญชีธนาคารนี้+ต่างสาขา+ต่างจังหวัด  นำฝากก่อน 10.00 น. ตามวันที่ในเช็ค  ทำรายละเอียดให้พร้อม

มีการหักค่าธรรมเนียมให้ธนาคารทุกบัญชี แม้จะจังหวัดเดียวกันก็เสียค่าธรรมเนียม ธนาคารนี้ก็เสียค่าธรรมเนียม

 แถมให้เวลาเคลียริ่ง เป็น 3-4 วัน  ถามว่าธนาคารทำผิดหรือไม่หรือว่าธนาคารเอาเงินไปพักบัญชีตัวเองก่อนนำเข้าบัญชีผู้รับจริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม