www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ขายอุปกรณ์ที่ได้มากับสินทรัพย์

(1/1)

สวย:
บริษัทได้ซื้อโทรทัศน์โดยได้รับขาตั้งที่ติดฝาผนังมาพร้อมโทรทัศน์ ต่อมาบริษัทไม่ได้ใช้ขาตั้งนั้นแด้ทำการขายขาตั้งไป กรณีนี้จะลงบัญชีอย่างไรคะ และต้องคิดเป็นรายได้อย่างไรเมื่อบริษัทไม่จดทะเบียนขายสินค้า

a-man:
ให้ดูตั้งแต่การบันทึกซื้อโทรทัศน์ว่ามีการบันทึกเป็นอย่างไร  ซึ่งน่าจะแบ่งออกได้  2  กรณีคือ

1.  บันทึกขาตั้งเป็นสินทรัพย์  แต่ไม่มีมูลค่า  ดังนั้นเมื่อขาย  ก็บันทึกจำนวนเงินที่ขายได้เป็นรายได้ทั้งจำนวน  โดยที่ไม่มีต้นทุนของขาตั้ง  ก็เท่ากับเป็นกำไรทั้งจำนวน  และหากอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ก็อย่าลืมเรียกเก็บและออกใบกำกับภาษีด้วยครับ2.  ไม่ได้บันทึกเป็นสินทรัพย์  ก็เท่ากับว่าในทะเบียนทรัพย์สินจะไม่มีขาตั้งตัวนี้บันทึกเป็นสินทรัพย์  ดังนั้นเมื่อขายก็ไม่ควรออกหลักฐานจากการบริษัท  ควรทำว่าบุคคลเป็นคนขายก็ออกแค่หลักฐานการรับเงินครับ3.  ไม่เข้าใจครับว่าบริษัทไม่จดทะเบียนขายสินค้า  เป็นอย่างไร  รบกวนอธิบายหน่อยครับ  คือว่าไม่เข้าใจ .. นะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม