www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.3)

(1/1)

ชัยวัฒน์:
ผมได้รับจ้างบริษัทแห่งหนึ่งเพื่อทำงานให้และได้รับค่าจ้างโดยถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% และทางบริษัทออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย(ภ.ง.ด.3) ให้ผม ผมอยากทราบว่าผมต้องนำหนังสือนี้ไปยื่นที่สรรพภากรเพื่อจ่ายภาษีหรืออื่นๆหรือไม่อย่างไร

ตะวัน:
คุณชัยวัฒน์เก็บเอกสารหนังสือรับรองนี้ไว้แนบเป็นหลักฐานเพื่อขอเครดิตภาษีปลายปีพร้อมกับยื่น ภงด 90 นะคะขอคืนได้ค่ะต้องเก็บไว้ดีๆนะคะ

จั๊กกะจั่น:
เก็บดีดีนะคะ ...เงินทั้งนั้น

ตั้ม:
อยากจะทราบถึงการลงภ.ง.ด.53  คะว่าต้องทำอย่างไรบ้าง  ในการลงภ.ง.ด. 53  ต้องทีละรายการต่อ1 ใบเท่านั้นหรือคะ หรือว่าลงได้หลายรายการคะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม