www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ทำไมสมาคมไม่เปิดสัมนาเกี่ยวกับผู้ทำบัญชี (CPD)

(1/1)

นักบัญชีคนหนึ่ง:
สมาคมบัญชีควรจะรู้ปัญหาของผู้ทำบัญชีมากกว่าคนอื่น และจะได้ข้อมูลไปตอบสรรพากรให้เป็นบรรทัดฐานแก่นักบัญชีโดยทั่วไป พอนักบัญชีมีปัญหาสมาคมนักบัญชีก็สามารถเข้าช่วยเคลียร์ปัญหาให้ได้ไม่ใช่ให้นักบัญชีไปผจญกรรมกันเองไม่ใช่หวังแค่ค่าสมาชิกเท่านั้นทำตัวให้เป็นประโยชน์กับนักบัญชีบ้าง

ตะวัน:
ไม่รู้ดิ

อ้วน:
องค์กรสภาวิชาชีพบัญชี  ในความเห็นของผม  ก็ไม่ต่างกับพรรคการเมืองต่างๆ  ที่ยังไม่มุ่งเน้นสมาชิกเป็นที่ตั้งอันดับแรก  มองแต่องค์กรเป็นที่ตั้ง  ดังนั้นสิ่งที่สมาชิกได้รับจึงเป็นเพียงผลพลอยได้ที่จะทำให้องค์กรดูดีเท่านั้น  อย่าคิดมากเลยครับ  ตราบใดที่ผู้นำขององค์กรยังมีความคิดถึงแต่ชื่อเสียงและเกียรติยศขององค์กรเป็นที่ตั้ง  สมาชิกตัวน้อยๆ  ก็ก้มหน้า ..... ต่อไปครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม