www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หลักการหักณที่จ่าย

(1/1)

ปัฐ:
รบกวนช่วยอธิบาย หลักการหักณที่จ่าย ให้หน่อยนะคะ เวลาที่บริษัท จ่ายเงิน ค่าต่างๆ เช่น ค่าเดินสายไฟ ค่าทำใบปลิว ค่าพิมพ์ฟอร์ม จะมีหลัก สังเกตุอย่างไร    ว่าจะหักหรือไม่   เพราะบางที่เวลาจ่าย เค้าบอกว่า ของเค้า ไม่ห้ก  แล้ว เอกสารที่ได้มาเช่น ใบเสร็จรับเงิน      ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี       มีผลต่างกันหรือไม่ คะ  อย่างเช่น บริษัท จ่ายค่าอุปกรณ์ไฟฟ้า พร้อมกับให้ติดด้วย  

arunothai:
ดูวัตถุประสงค์หลัก.....ว่ามีเจตนาที่จะขายสินค้านั้นๆๆๆ หรือบริการนั้นๆๆ เป็นหลัก

เช่น ขายแอร์พร้อมติดตั้ง...เจตนาขายแอร์(สินค้า)

ใบเสร็จรับเงิน...หากซื้อเป็นเล่มๆๆ (ขายใบเสร็จ)

พิมพ์ใบเสร็จรับเงิน...เจตนารับจ้างทำของ(ทำให้เราโดยเฉพาะ)

อุปกรณ์ไฟฟ้า...ดูที่บิลเลยว่า..ค่าบริการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า(แจกแจงรายการด้วย)..ไม่งั้นถือว่างานเหมา..หักแหลก

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม