www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากทราบว่าจะลงทุนกับเพื่อนอีก 2 คน ในธุรกิจบริการ จะต้องจดทะเบียนแบบไหนค่ะ

(1/1)

เบสท์:
คือ จะลงทุกกับเพื่อน ทำธุรกิจบริการ ทางด้านคอมพิวเตอร์ อยากทราบว่า จะต้องจดทะเบียนแบบไหนถึงจะดีอ่ะค่ะ และจะต้องทำยังไงบ้าง แล้วในด้านกฏหมายและการยื่นภาษี จะเป็นไปแบบไหนค่ะ ยังไงรบกวนช่วยตอบด้วยนะค่ะ ขอบคุณมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ

town:
1.  อันดับแรกคงต้องพิจารณากันก่อนว่า รูปแบบหรือองค์กรของธุรกิจเป็นแบบไหน เพราะจะมีผลกระทบในการวางแผนภาษีอากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจะต้องศึกษาอัตราภาษี เงื่อนไขต่างๆ ที่จะต้องเสียภาษีอากร องค์กรในการประกอบธุรกิจมีหลายรูปแบบด้วยกัน เช่น

1. บุคคลธรรมดา

2. คณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ

3. ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล

4. ห้างหุ้นส่วนจำกัด

5. บริษัทจำกัด

6. บริษัทมหาชน

7. กิจการร่วมค้า

8. กิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน

9. สมาคมหรือมูลนิธิ

10. กิจการ Holding Companyเมื่อเลือกองค์กรประกอบธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งได้แล้ว ควรศึกษาประเภทของธุรกิจที่จะดำเนินกิจการว่า จะทำกิจการประเภทใดเพื่อสะดวกต่อการวางแผนภาษีอากร2.  ซึ่งถ้าไม่ติดเงื่อนไขในการติดต่อลูกค้า  ว่าจะต้องเป็นนิติบุคคล  และในเบื้องต้นรายได้ยังไม่ถึงหลักล้านบาท  ผมก็มองว่ารูปแบบบุคคลธรรมดา  เป็นทางเลือกที่น่าสนใจ  เนื่องจากภาระทางภาษี และค่าใช้จ่ายไม่สูงเมื่อเทียบกับทางเลือกอื่นครับ  ซึ่งจะมี  2  ลักษณะคือ

2.1  บุคคลธรรมดา ( ซึ่งเป็นตัวบุคคลคนเดียว )

2.2  คณะบุคคล / ห้างหุ้นส่วนสามัญ ( มีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเช่นกัน )  ให้ลองศึกษาเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ที่

-  ความหมายของคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00815

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=815&c=act- อยากรู้เรื่องการทำบัญชีคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00979

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=979&c=act- ฟอร์มสัญญาจัดตั้งคณะบุคคล ดูที่กระทู้เลขที่ 00473

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=473สรุป  คณะบุคคลมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดา และเป็นหน่วยภาษีที่แยกจากบุคคลธรรมดา ดังนั้นหากกรรมการจะมีรายได้จากทางอื่น แล้วค่านายหน้ารับในนามคณะบุคคล ก็จะไม่นำรายได้ทางอื่นของกรรมการมารวมกันค่านายหน้า เพราะถือเป็นคนละหน่วยภาษีแยกจากกัน จึงต่างฝ่ายต่างเสียภาษี  

007:
ข้อมูลไม่พอครับ

รายได้ รายจ่ายเท่าไหร่ครับ

เบสท์:
ขอบคุณนะค่ะ คุณ town แต่ยังมีคำถามที่อยากถามต่อนะค่ะ ว่า ถ้าหุ้นส่วน คนนึงได้ทำการจดทะเบียนคณะบุคคลกับคนอื่นไปแล้ว โดยมีธุรกิจคนละประเภท กัน ถ้าหุ้นส่วนคนนั้นจดทะเบียน อีกจะมีผลกระทบอะไรมั้ยค่ะ

town:
ไม่มีครับ   เช่น  นาย ก. กับ นาย ข.  จดคณะบุคคล A  ต่อมานาย ก. กับ นาย ค.  จดคณะบุคคล B  จะเห็นได้ว่า  นาย ก.  เป็นหุ้นส่วนของทั้ง  2  คณะ  ซึ่งไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด  แต่ห้าม หุ้นส่วนทั้งหมดเหมือนกัน  จดเป็น  2  คณะ  แม้จะประกอบคนละประเภทธุรกิจก็จะถือเป็นคณะบุคคลเดียวเท่านั้น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม