www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

กระทำการแทน

(1/2) > >>

ลิ้ม:
อยากถามว่า ในกรณีที่เราได้ทำงานให้กับกรมวิชาการเกษตร(เราเป็นตัวแทน) ซึ่งมีค่าใช้จ่ายที่ต้องหักภาษี ณ.ที่จ่าย แต่ไม่แน่ใจว่า หักภาษีได้หรือเปล่า ถ้าได้ หัก 1% โดยกระทำการแทน และต้องยื่น ภงด ด้วย ถูกต้องไหม

town:
ให้ดูที่คู่สัญญาเป็นหลักครับ  ซึ่งต้องพิจารณาดังนี้

1.  กรณีที่เราเป็นตัวแทน  และได้กระทำการแทนในนามกรมวิชาการเกษตร  ก็เท่ากับว่าเป็นการทำสัญญา  กรมวิชาการเกษตร กับ คู่สัญญาอีกฝ่าย  ดังนั้นเมื่อมีการจ่ายเงินทางตัวแทนกรมวิชาการเกษตร  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 1  เสมือนหนึ่งทางกรมวิชาการเกษตรเป็นผู้จ่าย2.  แต่ถ้าคู่สัญญาเป็นระหว่าง  คุณลิ้ม ( ซึ่งเป็นนิติบุคคล )  กับอีกฝ่ายคู่สัญญา  ก็จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามอัตราที่กฏหมายกำหนด  ซึ่งโดยทั่วไปก็จะประมาณ ร้อยละ 3  ครับเมื่อมีหักภาษี ณ ที่จ่ายแล้วก็จะต้องนำส่งภาษี ด้วยครับ

ลิ้ม:
ล่าสุดตอนปลายเดือนหลังจากที่ถาม พอเราไปกระทำการแทนกรมวิชาการเกษตร ค่าบริการที่การบินไทยเชียงใหม่เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าต้องหัก 3% แต่เวลาที่เราไปใช้การบินไทยกรุงเทพกลับหักแค่ 1 % ไม่มีปัญหา ก็เลยไม่รู้ว่าอันไหนผิด อันไหนถูก แต่เราก็ได้ยื่นตามอันแรกไปก่อน เพราะมันเป็นวันสุดท้ายด้วย ไม่อยากจะไปเถียง แล้วถ้ายื่นอัน 3% ไปในภงด ผิดไหม และจะแก้อย่างไรคะ

อ้วน:
ไม่ทราบว่าคู่ค้าเป็นใครกับใคร  โดยที่ใครเป็นผู้รับ และใครเป็นผู้จ่าย และจ่ายเป็นค่าอะไรครับ  เพราะข้อมูลเท่าที่ให้มายังไม่ชัดเจน  รบกวนให้ข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ

ลิ้ม:
ก็คือกรมวิชาการเป็นผู้จ้างบริษัทลิ้ม และเราเป็นคนจ่าย โดยการบินไทยเป็นผู้รับและเก็บเป็น "ค่าธรรมเนียมการเก็บรักษาสินค้า"

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม