www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การเปิดบริษัทใหม่

(1/3) > >>

นักศึกษาทำรายงานเกี่ยวกับการวางแผนภาษี:
ถ้าจะเปิดบริษัทผลิตน้ำและมีการจำหน่ายน้ำดื่มตั้งแต่เริ่มทำกิจการและมีรายได้มากจากการขายน้ำดื่มและจากการขายเศษซากวัสดุ และรายจ่ายมาจากค่าน้ำมันรถ เงินเดือนลูกจ้าง ค่าวัตถุดิบ ค่าสาธารณูปโภค ค่าเช่าอาคาร ซื้อเครื่องจักร ซื้อรถยนต์ ค่าทดลองเครื่องจักร ค่าดูแลรักษาเครื่องจักร ค่าติดตั้งเครื่องจักร เครื่องหมายการค้า อยากทราบว่าตัวไหนที่เกี่ยวกับภาษี และตัวไหนสามารถหักเป็นรายจ่ายได้ และหักอย่างไรถึงจะเสียภาษีน้อยที่สุด ช่วยอธิบายให้หน่อยค่ะ

town:
ลองอ่านกระทู้ที่ 03240 ดูครับ

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=3240แล้วพยายามแยกกิจกรรมตามธุรกรรมของกิจการออกมา  เช่น  

-  รายได้จากการขาย

-  รายได้อื่น

-  ต้นทุนผลิต  โดยพยายามจับขั้นตอนการผลิต  

-  ค่าใช้จ่าย

แล้วพยายามวาด flow ออกมา  และก็ดูว่าแต่ละส่วนจะมีภาระภาษีใดบ้างที่เกี่ยวข้องครับ

007:
ดูเรื่องการจัดตั้งบริษัทได้ที่นี่ครับ

http://www.avaccount.com/setup_company.php

TONG CIVIL:
การเปิดบริษัทใหม่ต้องทำยังใงบ้างครับ

TONG CIVIL:
การเปิดบริษัทใหม่ต้องทำยังใงบ้างครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม