www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บิลค่าโฆษณา

(1/1)

จี:
กรณี บริษัท จ่ายค่าโฆษณา ทางวิทยุ เวลา จ่าย ได้รับเสร็จรับเงิน จากทางสถานีวิทยุ  การหัก ณที่จ่าย  ถ้าหักกับบุคคลธรรมดา ที่เป็น ตัวแทน(ดีเจ) ต้องเขียนว่าค่าอะไร และ จริงๆแล้ว ถูกต้องหรือเปล่า

ตะวัน:
ค่าโฆษณา ต้องหักณ.ที่จ่าย 2% ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาก็ตาม

ABC:
ถ้าดีเจ เป็นผู้อ่านสปอร์ตวิทยุ จะเรียกว่า เป็นค่าโฆษก และหักณ ที่จ่าย 3%

ต้องสังเกตุว่า

ใบแจ้งหนี้ที่ทางสถานีวิทยุ ออกมาให้ เขียนว่าเป็นค่าโฆษณา หรือไม่ ถ้าใช่ ก็เป็นค่าโฆษณาหัก ณ ที่จ่าย 2%

อยากรู้:
ค่าสปอตบทอาศิรวาท หักกี่เปอร์เซ็น

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม