www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ลูกค้าโอนเงินค่าบริการเข้าบัญชี

(1/1)

มะลิ:
ลูกค้าที่ทางบริษัทฯ ไปให้บริการ จะโอนเงินค่าบริการเมื่อครบกำหนด CR. (30 วัน) แต่ว่าจะขอรับใบเสร็จไปก่อนล่วงหน้าตอนวางบิล เอกสารของทางบริษัทฯ ในเรื่องของใบเสร็จรับเงิน คือจะเปิดให้ลูกค้าตอนได้รับชำระเงิน ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนั้น คือเมื่อลูกค้าโอนเงินเข้าบัญชี และวันที่ในใบเสร็จรับเงินจะไม่ตรงกัน

1. ควรจะแก้ไขปัญหาอย่างไรดี( เช่น ใบเสร็จของทางบริษัทฯ เปิดวันที่วางบิลคือ 15 ส.ค.49 แต่ว่าลูกค้าโอนเงิน 15 ก.ย.49)

2.กรณีบันทึกบัญชี ควรจะบันทึกอย่างไรดี

town:
1.  ผมจะไม่ออกใบเสร็จให้ครับ  เพราะหากให้ใบเสร็จไปแล้ว  หากไม่มีการชำระก็จะเป็นปัญหาในการฟ้องร้อง  โดยปกติใบเสร็จจะออกให้เมื่อได้รับชำระแล้วเท่านั้น  แนวทางแก้ไข   ทำใบแจ้งหนี้เพิ่มขึ้นมา  เมื่อยังไม่ได้รับชำระก็จะยังไม่ออกใบเสร็จให้ครับ2.  ข้อควรระวัง  เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม  เนื่องจากจุดความรับผิดในการเสียภาษีมูลค่าเพิ่มจะเกิดขึ้นเมื่อใด  ก็จะสัมพันธ์กับการออกเอกสาร  จึงต้องพิจารณาให้ดีด้วยครับ3.  ส่วนการบันทึกบัญชี  ก็อยู่ที่ว่าจะแก้ไขอย่างไรได้  อาจจะตอบได้ไม่ค่อยเคลี่ยร์นัก  ถามเพิ่มเติมได้ครับ

ตะวัน:
ถ้าคุยกับลูกค้าลำบากละก็ ลองจัดทำเอกสารแทนใบเสร็จรับเงินมารองรับสิคะ คล้ายๆกับกิจการประกันชีวิต เค้าจะออกใบรับเงินจากตัวแทนให้ลูกค้า ต่อเมื่อบริษัทได้รับเงินเรียบร้อยแล้วถึงจะออกเป็นใบเสร็จรับเงินให้ลูกค้า ในกรณีของคุณมะลิ ก็ทำใบรับเงินชั่วคราวขึ้นมาสิคะ โดยมีหมายเหตุ ไว้ด้วยว่าจะออกใบเสร็จรับเงินให้เมื่อได้รับเงินโอนเรียบร้อยแล้ว ประมาณเนี่ยน่าจะได้นะ

เด็กอ่อนหัด:
ในกรณีที่รับเงินโอนชำระหนี้จากลูกหนี้

แล้วจะบันทึกบัญชีรายการลูกหนี้รายนี้ ลงในสมุดเงินสดหรือเปล่าคะ (บันทึกบัญชีโดยไม่ใช้โปรแกรม)

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม