www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ตัวอย่างการกรอกแบบ ภพ. 30 กรณียอดซื้อแจ้งไว้เกิน

(1/1)

TidTee:
คือได้ยื่นภพ.30 ในระยะเวลาที่ กำหนด แต่พอมาถึงวันที่ 27/1/11 ตรวจพบว่ายื่นยอดซื้อไว้เกิน แต่ว่ากรอกแบบไม่เป็นคะ รบกวนขอตัวอย่างค่ะ

mo:
กรอกในช่องนั้นเลยครับและนำส่งภาษีพร้อมเบี้ยปรับเงินเพิ่ม

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม