www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

หัก ณ ที่จ่าย ค่าตอบแทนกรรมการ

(1/1)

เจเจ:
เมื่อบริษัท จ่ายค่าตอบแทนกรรมการต้องหัก ณ ที่จ่ายตามอัตราภาษี คิดกี่ % คะ เพราะไม่ทราบว่าเค้ามีเงินได้จากที่อื่นหรือไม่ค่ะ ช่วยตอบด้วยค่ะ

อ้วน:
ให้คำนวณตามอัตราก้าวหน้าครับ  เสมือนหนึ่งได้รับทั้งปี  วิธีการคำนวณภาษีหัก ณ ที่จ่ายก็ไม่ต่างจากการคำนวณเงินเดือนที่ได้รับครับ  ศึกษาวิธีการคำนวณได้ตามคำสั่งกรมสรรพากร ที่ ป. 96/2543

http://www.rd.go.th/publish/3558.0.html

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม