www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าที่ปรึกษา

(1/1)

จ๊ะเอ๋:
เป็นพนักงานของบริษัท และได้รับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทด้วย โดยในการปรึกษานี้ได้ให้พี่สาว 2 คนมาร่วมงานด้วย  แต่จ่ายเงินทางบริษัทได้จ่ายชื่อดิฉันคนเดียว

โดยจ่ายทุกเดือนพร้อมเงินเดือน  และดิฉันได้จ่ายให้พี่สาว

ทั้ง 2 คนอีกทอดหนึ่ง โดยแบ่งตามงานที่ได้ทำ

        อยากทราบว่าค่าที่ปรึกษาที่ได้รับนี้เข้าข่ายเป็นเงินได้ตาม ม.40(2) หรือ40(8) คะ ช่วยตอบหน่อย

อ้วน:
ค่าที่ปรึกษา  ในมุมมองของทางสรรพากร  จะมองว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) ครับ  เนื่องจากเป็นการให้บริการในรูปของบุคคลธรรมดา  ซึ่งไม่ได้มีลักษณะเป็นนิติบุคคลและก็ไม่ได้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  โดยจะตีความว่าเป็นการรับทำงานให้  ไม่ว่าหน้าที่หรือตำแหน่งงาน หรืองานที่รับทำให้นั้นจะเป็นการประจำหรือชั่วคราวก็ตาม  

http://www.rd.go.th/publish/553.0.htmlจ๊ะเอ๋:
ขอบคุณค่ะ ... แต่เคยถามสรรพากร ในกรณีนี้เค้าให้ความเห็นว่าถ้าเป็นบริการให้คำปรึกษา อาจจะเป็นในรูปคณะบุคคลหรือนิติบุคคล ถ้ามีOFFICE และมีพนักงานประจำ คือทำเป็นธุรกิจโดยให้คำปรึกษาในด้านใดๆก็ตามแก่บุคคลหรือนิติบุคคลทั่วๆไป   ก็อาจถือได้ว่าเป็นเงินได้ตามมาตรา40(7)หรือ (8) นี่แหละค่ะ ไม่แน่ใจ...

town:
แน่ใจได้เลยครับ  ถ้ามี  OFFICE  มีพนักงานประจำ  และอยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ค่าที่ปรึกษาจะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )  ซึ่งจะมีลักษณะคล้ายๆ ธุรกิจตัวแทนนายหน้าครับ  แต่ถ้าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่มี OFFICE และให้บริการด้วยตัวคนเดียว  ก็จะถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 2 ) คร๊าบ...

007:
เก่งทั้งคู่เลยนะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม