www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

วิธีปรับปรุงกำไร หรือ ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน

(1/1)

minie:
อยากทราบว่ากิจการนำเข้าสินค้า ถ้ามีการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยน ณ วันสิ้นปี เช่น ซื้อสินค้าจากต่างประเทศวันที่ 14 ธ.ค.53 ราคา 9900 $ โดย 1$ = 30.1805 บาท และบันทึกบัญชีโดย

DR. ซื้อ 298,786.95  

      CR. จ/น... 298,786.95

แล้วในวันที่ 31 ธ.ค. จะต้องปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนอย่างไรหาก อัตรา ณ วันนี้เป็น 30.2963 ระหว่าง

1.  DR. ซื้อ              299,933.37

           CR.  จ/น...                             298,786.95

           CR.  กำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน       1,146.42

หรือ

2.  DR.  ขาดทุนจากอัตราแลกเปลี่ยน   1,146.42

            CR. จ/น....                                1,146.42

007:
2 ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม