www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

เรื่องลูกหนี้การค้า

(1/1)

สันติ:
สวัสดีครับ

     ผมเป็นผู้ทำบัญชีอิสระ นะครับ ได้รับทำบัญชีให้บริษัทตัดเย็บเสื้อผ้า ของงบการเงินปี 2552 ซึ่งมีปัญหาดังนี้

     1 ปลายปี 2552 ผมได้ตัดยอดลูกหนี้ค้างเก่าของบริษัทที่มียอดต่อเนื่องมาหลายปีออก เท่ากับบริษัทไม่มีลูกหนี้คงเหลือยกมาปี 2553

     2 พอมาเดือน พ.ย.2553 ผมได้นำส่งแบบ ภ.พ.30 ตามปกติ ซึ่งในรายงานภาษีขายมียอด ใบลดหนี้(ทั้งจำนวน)ที่ออกให้ลูกค้าด้วย ซึ่งมาตรวจดูหลังจากนำส่งสรรพากรไปแล้วถึงได้รู้ว่าเป็นการลดหนี้(ทั้งจำนวน)ของใบกำกับภาษีขายที่ออกไปเมื่อ ปี 2544  

     3 ขอสอบถามว่าผมจะต้องปรับปรุงบัญชีอย่างไรครับ (ผมไปไม่ถูกเลยครับ)

                             ขอบคุณครับ

                                  สันติ

     

007:
ต้องดูเหตุผลในการออกใบลดหนี้ครับ ผมคิดว่าใบลดหนี้ดังกล่าวไม่ถูกต้องครับเพราะไม่สามารถออกใบลดหนี้ได้ผมคิดว่ายังไม่ต้องปรับปรุงอะไรครับ บันทึกเฉพาะในส่วนของภาษีเป็นรายได้อื่น แต่ควรให้คำแนะนำลูกค้าครับว่าไม่ควรนำใบลดหนี้มาหักจากภาษีขาย

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม