www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทนำเข้าเครื่องจักรมาก่อนที่บีโอไอจะอนุมัติรายการเครื่องจักร อยากทราบว่าสามารถขอคืน VAT ก่อนได้ห

(1/1)

มือใหม่หัดทำ:
โดยปกติบริษัทที่ได้รับบีโอไอจะสามารถนำเข้าเครื่องจักรโดยได้รับยกเว้นอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มไปในตัว แต่ทั้งนี้ทางบีโอไอจะอนุมัติรายการเครื่องจักรที่สามารถนำเข้ามาให้กับทางบริษัทก่อนจึงสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ แต่กรณีนี้บริษัทฯมีความจำเป็นเร่งด่วนในการผลิตจึงนำเข้ามาก่อนโดยการชำระอากรขาเข้าและ VAT ไปก่อน อยากทราบว่าสามารถขอคืน VAT เพียงอย่างเดียวก่อนได้หรือไม่

อ้วน:
เมื่อยังไม่ได้รับสิทธิทาง BOI  ทางกิจการก็จะไม่ได้รับสิทธิยกเว้นภาษีอากรตามเงื่อนไขที่ได้รับ ดังนั้นกิจการก็จะต้องจ่ายชำระภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  ซึ่งภาษีอากรขาเข้าและภาษีมูลค่าเพิ่มที่จ่ายไปเพื่อประโยชน์ของกิจการก็สามารถถือเป็นรายจ่ายได้ไม่ต้องห้ามและหากกิจการเป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีซื้อที่จ่ายไปก็สามารถนำมาเครดิตภาษีขายได้ครับ  แต่จะมาขอคืนเนื่องจากได้รับ BOI ในภายหลังไม่ได้ครับ

007:
โทษทีครับคุณอ้วน ผมตอบช้าไปหน่อย

ชนแดน:
ถ้าจะซื้อเครื่องจักรจากโรงงานที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากบีโอไอ มีเงื่อนไขการซื้อขายกันอย่างไรบ้างครับ ผู้ซื้อต้องจ่ายอาการ / VAT หรือไม่-อย่างไร ขอบพระคุณท่นผู้รู้ที่จะกรุณาตอบคำถามนี้ครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม