www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใช้บริการสื่อโฆษณาแต่ทางบริษัทโฆษณาแยกค่าใช้จ่ายออกเป็น 2 แบบ

(1/2) > >>

กุ้ง:
บริษัทฯใช้บริการลงโฆษณากับทางเอเจนซี่ ค่าใช้จ่ายทั้งหมด 25,000 บาท (ไม่รวมVat) แต่ทางบริษัทโฆษณาแยกค่าใช้จ่ายเป็น ค่าทดรองจ่ายสื่อโฆษณา 23,800 บาท และค่าบริการโฆษณา 1,200 บาท และให้ทางเราหักณที่จ่าย 2% เฉพาะค่าบริการ และดิฉันสามารถลงค่าใช้จ่ายค่าโฆษณาทั้งจำนวนได้หรือไม่ และทางบริษัทโฆษณาที่เขาแยกค่าใช้จ่ายนั้นถูกต้องหรือไม่

ตะวัน:
ไม่น่าถูกต้องไม่ว่าจะเป็นทดรองหรือค่าโฆษณาก็ต้องหักณ.ที่จ่ายทั้งหมด คิดว่านะ

007:
ใช่ครับ ต้องรวมทั้งจำนวนแล้วหัก ณ ที่จ่ายครับแต่ถ้าเอเจนซี่ แยกสัญญาออกมาเป็น 2 สัญญาคือ สัญญารับจัดหาสื่อโฆษณา และสัญญาโฆษณา  

แล้วคิดค่าบริการทั้งค่าจัดหาสื่อ และค่าโฆษณา อย่างนี้แล้วหล่ะก็ ในส่วนของค่าสื่อโฆษณา ก็ไม่ต้องหัก ณ ที่จ่ายครับ12:
โดยปกติ ถ้าเป็นการโฆษณาทางสื่อหนังสือพิมพ์  โทรทัศน์ หรือ วิทยุ  ทางเอเยนซี่จะแยกบิล เป็น 2 บิลค่ะ

1. ค่าโฆษณา    23800

2. ค่าบริการ (เรียกว่า  Agency fee)  1200

ถ้าเป็นดังนี้ ให้ คุณกุ้ง หัก ภาษี 2% ของ 1200= 24 บาท

ดังนั้นจะต้องจ่ายทั้งหมด 23800+1200+VAT-24  บาท ค่ะ  หรือ ถ้าไม่แน่ใจ ให้ ทางเอเยนซี่ FAX เอกสารในเกี่ยวกับการที่ไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย ของค่าโฆษณา 23800 มาให้ ดู    

เนื่องจาก ดิฉันเคยทำงานบริษัทโฆษณา (เอเยนซี่) ปัจจุบันก็ยังทำอยู่ ในแวดวงนี้นะค่ะa-man:
โทษครับคุณ 12  ค่าบริการ ที่เรียกว่า Agency fee จำนวน 1200 บาท  ทำไมไม่หักภาษี ณ ที่จ่าย 3% ครับ  เพราะผมเข้าใจว่าเป็นค่าบริการ  ซึ่งก็น่าจะหัก 3% นะ  

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม