www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

จ่ายค่าโฆษณา

(1/1)

วิน:
กรณีกิจการ จ่ายค่าสปอร์ต วิทยุ  ต้องทำอย่างไร หักณที่จ่ายอย่างไร และ หาก ตัวแทน ที่มาติดต่อเรา ไม่มีใบเสร็จออกให้  หรือ ไม่ยอมให้หัก ต้องทำอย่างไร บางครั้ง ใบที่ได้ จะเป็น ใบ สำคัญรับเงิน  ไม่ระบุชื่อ ผู้ขาย/ผู้รับเงิน

town:
1.  ถ้าผู้จ่ายเป็นนิติบุคคล  การจ่ายค่าสปอร์ตวิทยุ  ก็ถือเป็นการจ่ายค่าโฆษณา  ตามคำสั่งกรมสรรพากร  ที่ ท.ป. 4/2528  ต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 2   ดูข้อ   10

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html

 

2.  ถ้าไม่ยอม  เพื่อประโยชน์ของกิจการ  ก็ต้องเปลี่ยนไปโฆษณาของคนอื่นที่สามารถออกหลักฐานให้กิจการได้สมบูรณ์ครบถ้วนจะดีกว่าครับ  เพราะผมคิดว่าคงไม่ได้มีรายเดียวนะครับ

007:
ดุจังนะคุณtown

123:
เป็นค่าสปอร์ตวิทยุ หรือ ค่าคนอ่านสปอร์ตวิทยุ ค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม