www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ใบรับเงิน

(1/1)

เอ:
กรณีที่ใช่บริการบุคคลธรรมดาและมีหัก ณ ที่จ่าย ในใบรับเงินต้องให้ผู้รับลงยอดเท่าไรค่ะ  คือค่าบริการ 1000 หัก ณ ที่จ่าย 30 จ่ายจริง 970 บาท ดังนั้น ต้องเขียนในบัตรประชาชนด้วยยอดรับ 970 หรือ 1000 บาท ค่ะ

ด่วนค่ะ

ทากิระ:
970 บาทค่ะ

WaGxanxus:
970 บาทค่ะ และอย่าลืมแนบหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่ายด้วยนะค่ะ

town:
ผมขอแสดงความเห็นต่างออกไปครับ คำถามถามว่า "ในใบรับเงินต้องให้ผู้รับลงยอดเท่าไรคะ"  คำตอบสุดท้ายคือ 1,000  บาทครับ แล้วทำไมต้องเป็นยอด 1,000 บาททำไมไม่เป็นยอดที่เราได้รับจริง 970 บาท  ถ้างั้นมาลองสังเกตุดูครับว่า  ทำไมตอนที่เราว่าจ้างผู้รับเหมาที่เป็นนิติบุคคลทำงานให้ แล้วเรา ( ที่เป็นนิติบุคคล ) ก็มีหน้าที่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย  เคยสังเกตุกันหรือไม่ว่า  เค้าออกยอดเต็ม 1,000 บาท หรือออกยอดที่ได้รับเพียง 970 บาทครับ  คำตอบก็คือ ต้องออกยอด 1,000 บาทครับ  เพราะ 1,000 บาทนั้นคือยอดรายได้ครับ  แต่กฏหมายภาษีอากรกำหนดให้ผู้จ่ายที่เป็นนิติบุคคลต้องมีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ 3% จึงทำให้เงินที่ได้รับไม่เท่ากับ 1,000 บาท แต่นั้นก็ไม่ได้หมายความว่า รายได้ของเค้าทีแค่ 970 บาทซึ่งเท่ากับเงินที่เขารับนะครับ  เพราะหลักการออกหลักฐานการรับเงินนั้น ต้องออกเท่ากับยอดรายได้ครับ ไม่เกี่ยวกับยอดตัวเงินที่รับจริง

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม