www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

สินค้าคงเหลือ

(1/1)

ศักดิ์ชาย:
กรณีที่บริษัทมีจดสาขา สินค้าสามารถโอนระหว่างคลังหรือสาขาได้ไหมครับ

town:
หนึ่งนิติบุคคล  จะมีกี่สาขา และสินค้าจะจัดเก็บไว้สาขาไหนก็ทำได้ครับ  ไม่มีกฏหมายห้ามโอนย้าย หรืออยากจะเก็บไว้ทุกสาขาก็ทำได้ครับ  แต่ที่ไหนจัดเก็บสินค้าที่นั้นก็จะต้องจัดทำรายงานสินค้าคงเหลือด้วยครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม