www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บริษัทไม่ได้จด VAT แต่จะขายของให้ห้างสรรพสินค้า

(1/2) > >>

gap:
บริษัทไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม เพราะเพิ่งจะเปิดกิจการ รายได้ไม่ถึง 1.8 ลบ แน่นอน  แต่จะเป็น supplier

ขายสินค้าให้ห้างสรรพสินค้า  บริษัทจึงออกใบกำกับภาษีไม่ได้ (ใช้ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้แทน) การขายสินค้าให้กับห้างไม่มี  VAT  ดังนั้น จึงตกลงกันว่า ห้างฯ  บวก VAT รวมเข้ากับ GP ของห้างแทน เช่น ห้างคิด GP 30% + VAT 7%  = 37%

    ตอนนี้ทางห้างสรรพสินค้าต้องการเอกสารยืนยันว่าบริษัทไม่จด VAT เพราะอะไร ซึ่งเราก็ได้อธิบายไปแล้ว แต่ห้างฯ ขอเอกสารยืนยัน  เราไม่ทราบว่ามีเอกสารหรือไม่  หรือควรจะไปจด VAT ค่ะ  ช่วยแนะนำด้วยค่ะ

gap:
เพิ่มเติมค่ะ -----บริษัทขายสินค้าแบบ เครดิต ให้กับห้างค่ะ  

town:
ให้ทำเป็นหนังสือยืนยัน  โดยมีหัวจดหมายเป็นชื่อที่อยู่ของบริษัท  และระบุเรื่องว่าเป็นการรับรองที่บริษัทยังไม่ได้จดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่มครับ  เพราะการไม่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มก็จะไม่มีเอกสารครับ  แต่เมื่อใดที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ก็จะมีแบบ ภพ.01 และ ภพ.20  ครับผมมองว่าถ้าไม่จำเป็นต้องเข้า vat ก็อย่าไปเข้าเลยครับ  เพราะเข้าแล้วออกยาก  อีกทั้งมีภาระและหน้าที่มากมายวุ่นวายกับชีวิตเรา  ถ้าทำไม่ถูกต้องก็เสียค่าปรับอีกครับ

gap:
ถ้าเป็นกรณีที่ทำสัญญาแบบฝากขาย จะมีปัญหามั้ยค่ะ เพราะการจ่ายเงินเป็นไปตามยอดขาย

ยายชบา:
หลักฐานที่เชื่อถือได้อีกอย่างคือ หนังสือรับรองของบริษัทซึ่งระบุว่า คุณพี่งจดทะบียนบริษัทฯ และถ้ามองว่ารายได้ไม่ถึง เกณฑ์ ก็ไม่ต้องจด vat

แต่บางครั้งอาจมองว่า เป็นข้อมูลที่ไม่อยากเปิดเผยก็ได้

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม