www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

แก้ไขชื่อกรรมการ และที่อยู่บริษัท

(1/2) > >>

kapook:
- บริษัท มีกรรมการ 2 คน ถ้าจะขอเปลี่ยนชื่อกรรมการโดยยกเลิกคนเดิมทั้ง 2 คนออก และเปลี่ยนเป็นคนใหม่เลยจะมีปัญหาอะไรมั้ยค่ะ  

- การขอเปลี่ยนที่อยู่บริษัทต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง

การดำเนินการทั้งสองอย่างนี้ต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง สามารถจัดการไปพร้อมกันได้หรือเปล่าและใช้เวลากี่วันค่ะ

town:
1.  เปลี่ยนแปลงกรรมการ  ดูที่

http://www.dbd.go.th/thai/register/sample3.html2.  เปลี่ยนแปลงที่อยู่  ดูข้อ 8 แก้ไขเพิ่มเติมบริษัท ได้แก่ เพิ่มทุน, ลดทุน, กรรมการ, จำนวนหรือชื่อกรรมการซึ่งลงชื่อผูกพันบริษัท, ที่ตั้งสำนักงานแห่งใหญ่และ/หรือสำนักงานสาขา, ตราของบริษัท,รายการอย่างอื่นซึ่งเห็นสมควรจะให้ทราบแก่ประชาชน ที่

http://www.dbd.go.th/thai/register/detail5_b.phtml3.  การเปลี่ยนกรรมการทั้งหมด  กฏหมายก็ไม่ห้ามครับ  สามารถทำได้เลยครับ  4.  ทั้งการเปลี่ยนกรรมการและที่อยู่สามารถยื่นเปลี่ยนได้พร้อมกันครับ  ไม่น่าจะใช้เวลาเกิน 10 - 14 วันครับ ( แต่ต้องได้รับความร่วมมือในการเตรียมเอกสารและข้อมูล  ร่วมถึงการลงลายมือชื่อรับรองในเอกสารของบริษัท )tanaporn:
ถ้าจะปิดบริษัทต้องทำอย่างไรบ้างระยะเวลานานหรือเปล่าและต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปิดเยอะหรือเปล่าคะ

สุลิสา:
เราสามารถจดทะเบียนแจ้งเปลี่ยนกรรมการก่อนวันที่กำหนดได้หรือไม่ ออกหนังสือนัดประชุมแล้ว จัดประชุมแล้ว มีมติเห็นชอบแล้ว สามารถเปลี่ยนได้เลยหรือไม่ โดยไม่ต้องครบกำหนดวัน

เฟิร์น:
แล้วถ้าหาก เปลี่ยนกรรมการทั้งหมด ช่วงเดือนกุมภาพัน 2555 แต่งบการเงิน สิ้นสุดธันวาคม 2554 ต้องให้กรรมการคนเก่า หรือคนใหม่เซ็นรับรองงบการเงินคะ ขอบคุณค่ะ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม