www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

บัญชี

(1/2) > >>

น้อย:
บริษัท มี 2 ธุรกิจ เป็น ที่ลาดพร้าวบริการ และ รามอินทราคอนโด

เราจะเครม VAT บริการ แต่ คอนโดจะไม่เครม  แต่ปี 2548 เรานำลืมนำ  vAT มาเครม 1 ใบ  vat 48,000 จะทำอย่างไรดี แต่เราจด ที่ คอนโด เป็น สาขาด้วย

ช่วยอธิบาด้วย

น้อย:
ไม่อยากยื่น เพิ่มเติม ช่วยแนะนำด้วย

อ้วน:
รบกวนขอข้อมูลเพิ่มเติมด้วยครับ

1.  จดทะเบียนเป็นบริษัทเมื่อวันเดือนปีใด

2.  มีการจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มเมื่อวันเดือนปีใด

3.  มีการจดทะเบียนภาษีธุรกิจเฉพาะเมื่อวันเดือนปีใด

4.  บริษัทมีสำนักงานอยู่ที่ใด และสาขาอยู่ที่ใด

5.  รายได้ที่ลาดพร้าวมาจากอะไร

6.  รายได้ที่รามอินทรามาจากอะไร

7.  เดิมมีการเฉลี่ยภาษีซื้อหรือไม่  ถ้ามีมีอัตราส่วนการเฉลี่ยอย่างไร

8.  ได้เคลม vat เมื่อวันเดือนปีใด

9.  ภาษีซื้อที่นำมาเคลม  เป็นรายจ่ายอะไร และเป็นรายจ่ายที่เกิดจากรายได้อะไร

น้อย:
1.จดทะเบียน บริษัท 2003

2.จดทะเบียน ภาษี 1/6/2003

3 ไม่มีจด

4.สำนักงานใหญ่ ลาดพร้าว สาขารามอินทรา

5.รายได้ลาดพร้าว บริการทำความสะอาด

6.รามอินทรากำลังก่อสร้างอยู่ จะทำ อพาสเม้นเช่า

7 ไม่มีเฉลี่ยภาษีซื้อ

8 เครม 1/8/2005

9.ภาษีซื้อนำมาเครม เป็น ค่าออกแบบแก้ไข คือหลง 1 ใบ ปรกติไม่ได้เครม จะเครม เฉพาะทุกธรุกิจบริการ แต่ ลืมนำ ของ สาขารามอินทรามาเครม 1 ใบ ช่วย ด้วย

ไม่อยาก ยื่นภาษีเพิ่มเติม แนะนำด้วย

อ้วน:
จากข้อมูลที่ให้มา  คำแนะนำที่ถูกต้องก็คือ  ยื่นแบบปรับปรุงภาษีซื้อเกิน  ซึ่งจะทำให้ต้องมีภาระภาษีบวกเบี้ยปรับเงินเพิ่ม  แต่ถ้าเงื่อนไขคือจะไม่ยื่นแบบปรับปรุง  ผมคงแนะนำว่าทำได้แค่ปล่อยเลยตามเลยครับ  ถ้าตรวจสอบพบค่อยมาว่ากัน  ( ยกเว้นจะหาใบกำกับภาษีของค่าใช้จ่ายอื่นมาแทนใบกำกับภาษีฉบับดังกล่าวได้  ไม่จำเป็นต้องเป็นฉบับเดียวแต่อาจจะหลายๆ ฉบับแล้วให้ได้ยอดจำนวนภาษีซื้อให้ใกล้เคียงยอดเดิมให้มากที่สุด  ซึ่งผมมองว่ายากเนื่องจากเป็นเหตุการณ์ที่ผ่านมาแล้ว 1 ปี )สรุป  ถ้าเลือกความสบายใจเป็นสำคัญ  ก็ควรปรับปรุงให้ถูกต้อง  แต่ถ้ามีเหตุผลอื่น  ก็ต้องวัดดวงครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม