www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

การแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการระหว่างกัน

(1/2) > >>

กุ้ง:
บริษัทตกลงแลกเปลี่ยนบริการระหว่างกัน คือ บริษัทฯเป็นธุรกิจเกี่ยวกับทัวร์ มีการแลกเปลี่ยนกับบริษัทฯโฆษณา เค้าให้เวลาในการโฆษณา เราให้บริการทัวร์กับเขาในมูลค่าการเปิดบิลทั้งเราและเขาเท่ากัน คือ 1,400,000 รวมVat ดิฉันต้องบันทึกบัญชีอย่างไร

007:
อย่าสับสนครับท่าน  ใจเย็นๆคิดเสียว่ามีรายการเงินสดคั่นอยู่ตรงกลางนะ

อ้วน:
ก็ถือว่าเป็นการให้บริการตามปกติครับ  โดยบันทึกบัญชีเหมือนกับรายการค้าทั่วไปครับ  เช่น  

-  ทางด้านบริษัททัวร์  

เมื่อมีรายได้ก็จะบันทึก

Dr.  ลูกหนี้การค้า-บริษัทโฆษณา

Dr.  ภาษีถูกหัก ณ ที่จ่าย

Cr.  รายได้

Cr.  ภาษีขายเมื่อมีการจ่ายค่าโฆษณา  ก็จะบันทึกโดย

Dr.  ค่าโฆษณา

Dr.  ภาษีซื้อ

Cr.  ลูกหนี้การค้า-บริษัทโฆษณา

Cr.  ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง

กุ้ง:
ขอบคุณนะค่ะ

ทิพย์:
รบกวนคุณอ้วนตอบด้วยค่ะในกรณีนี้จะมีผลต่างของภาษี หัก ณ ที่จ่ายอยู่

คือค่าโฆษณาจะหัก 2%  ค่าบริการหัก 3%  ดังนั้น ผลต่างจะบันทึกอย่างไรเช่น ตามตัวอย่าง มูลค่าแลกเปลี่ยนเท่ากับสมมติ 107 บาท

DR ค่าโฆษณา   100

     ภาษีซื้อ        7

          CR หัก ณ ที่จ่าย (โฆษณาหัก 2%)    2

                คชจ.ค้างจ่าย                        105

ด้านรับออกบิลขาย

Dr  คชจ.ค้างจ่าย                               104

     หัก ณ ที่จ่ายจ่ายล่วงหน้า (บริการ 3%)  3

          CR รายได้                                          100

               ภาษีขาย                                         7ดังนั้นจะเกิดผลต่า ของบัญชีคชจ.ค้างจ่ายที่ 1 บาท

ถามว่าจะลงบัญชีอย่างไรขอบคุณค่ะ

ทิพย์

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม