www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่าย

(1/1)

หงส์แดง:
บริษัทจ่ายคาจ้างทำของให้กับนิติบุคคล แต่ไม่ได้รับใบเสร็จรับเงิน ถือเป็นค่าใช้จ่ายได้หรือไม่(ใช้สำเนาเช็ค หรือ pay-in เป็นหลักฐานได้หรือไม่ครับ

วันทนา:
ไม่ได้ เพราะใบเสร็จรับเงินเป็นเอกสารที่ทางสรรพากรสามารถตรวจสอบได้ว่าเราได้จ่ายค่าอะไร และใครเป็นผู้รับเงิน ส่วน PAY-IN เป็นหลักฐานสนับสนุนว่าเราได้จ่ายเงินออกไปจริง

007:
หลักการก็คือ  ต้องสามารถพิสูจน์ผู้รับ - ผู้จ่าย ได้ครับถ้ามีหลักฐานดังกล่าว ก็ถือว่าเพียงพอแล้ว007:
ขอต้อนรับคุณวันทนาครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม