www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าที่ปรึกษาในการควบกิจการ

(1/1)

น้องวี:
เนื่องจากทางบริษัท ฯ เปิดสำนักงานแห่งหนึ่งในกทม. และในเวลาต่อมากำลังจะจดเลิกสำนักงานแห่งนี้ ขณะนี้กำลังอยู่ในระหว่างการดำเนินการจดเลิกบริษัท (ยังไม่แล้วเสร็จ) และในขณะเดียวกันทางบริษัทก็ได้จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทแห่งใหม่ขึ้น โดยทางสำนักงานบัญชีที่รับให้ค่าปรึกษา ได้ออกใบกำกับภาษีและใบเสร็จรับเงินเป็นชื่อบริษัทที่จัดตั้งใหม่ และระบุในใบเสร็จ ฯ ว่าเป็นค่าที่ปรึกษาในการควบกิจการ อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายดังกล่าวถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทใหม่ได้หรือไม่ และขอคืนภาษีซื้อได้หรือไม่

town:
1.  ถ้าออกชื่อผู้จ่ายเป็นบริษัทใหม่  ก็สามารถถือเป็นค่าใช้จ่ายของบริษัทใหม่ได้ครับ2.  ภาษีซื้อจะขอคืนได้หรือไม่  ก่อนอื่นต้องดูก่อนครับว่า  บริษัทใหม่ได้จดทะเบียนเป็นผู้ประกอบการในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มหรือยัง  ถ้าจด vat แล้วก็ให้ดูวันที่ในใบกำกับภาษีครับว่า  เป็นวันที่หลังวันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียนหรือไม่  ถ้าใช่และใบกำกับภาษีสมบูรณ์ก็มีสิทธิ์ขอคืนภาษีซื้อได้ครับ  ( ระวังวันที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มอาจไม่ใช่วันที่เดียวกับวันที่รายรับถึงเกณฑ์จดทะเบียน ตามข้อ 3. นะครับ )

จ๊ะเอ๋:
ขอถามหน่อยค่ะ ถ้าจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว หากยังไม่มีรายรับถึงเกณฑ์    แต่มีรายจ่ายที่มีภาษีซื้อ นำมาใช้ไม่ได้หรือคะ(หมายถึงขอเครดิตหรือขอคืนภาษี)

อ้วน:
เมื่ออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  ภาษีซื้อที่เกิดขึ้นก็มีสิทธิขอคืนได้ครับ  ( เมื่ออยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  จะไม่ได้ดูครับว่ารายรับถึงเกณฑ์หรือไม่  เพราะท่านได้เป็นผู้อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว  จึงมีสิทธิและหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฏหมายครับ )

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม