www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งบริษัท

(1/2) > >>

น้ำฝน:
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายในการก่อตั้งบริษัท ประกอบด้วยอะไรบ้าง และในการบันทึกบัญชีให้ตัดเป็นค่าใช้จ่ายในคราวเดียว หรือทยอยตัด

town:
ประกอบด้วย  ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียน , ค่าบริการในการจดทะเบียน , ค่าเซ็นทนายความรับรองเอกสารในกรณีที่กรรมการไม่ได้เป็นผู้ไปจดทะเบียนเอง , อากรแสตมป์ , ค่าคัดหนังสือรับรอง  ( นึกออกเท่านี้ )ต้องตัดเป็นค่าใช้จ่ายในงวดแรกครั้งเดียวหมดเลยครับ  เพราะไม่มีประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจแล้ว  จึงเข้าเงื่อนไขของการรับรู้เป็นค่าใช้จ่ายครับ

ไก่:
อยากได้เอกสารเกี่ยวกับการก่อตั้งบริษัทใหม่ค่ะเกี่ยวกับ

รับเหมาก่อสร้าง

ดุจฤดี:
ใช้งบในการก่อตั้งเท่าไหร่ค่ะ

จงเทพ:
มีใครทราบบ้างไหมคะว่า เปิดกิจการเอง ต้องจดทะเบียนอะไรไหม (กิจการคือ รับทำมุ้งลวด เหล็กดัด กระจก อลูมิเนียม)

ท่านใดมีความรู้ ช่วยชี้แนะด้วยค่ะ ขอบพระคุณล่วงหน้า

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

[#] หน้าถัดไป

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม