www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

ด่วน !!! สมัครสอบ CPA ครั้งที่ 6(3/2549)

(1/1)

007:
ลอกเค้ามานะ

ด่วน !!! สมัครสอบ CPA ครั้งที่ 6(3/2549)สภาวิชาชีพบัญชีฯ เปิดรับสมัครทดสอบความรู้ของผู้ขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ครั้งที่ 6(3/2549) ตั้งแต่วันที่ 4 กันยายน 2549 ถึง วันที่ 4 ตุลาคม 2549 เวลา 9.00 น. –17.00 น. ณ ที่ทำการสภาวิชาชีพบัญชีฯ ถนนสามเสน เพื่อความสะดวกของท่านกรุณาเตรียมหลักฐานให้ครบถ้วน และติดต่อเพื่อขอสมัครเข้ารับการทดสอบโดยเร็ว เนื่องจากสัปดาห์สุดท้ายจะมีผู้สมัครสอบจำนวนมาก (ดาวน์โหลดใบสมัครคลิก)

ไปที่ http://www.fap.or.th/info/detail.php?sid=406&type=032

หรือ http://www.fap.or.th/services/cpa-application-test.pdf

ตะวัน:
แล้วคุณ 007 สมัครรึยังคะ หรือว่าเป็น CPA อยู่แล้ว

007:
ใช่แล้วขอรับ  ผมเป็น CPA ครับนำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม