www.avaccount.com > บอร์ดบัญชีและภาษี

อยากจะทราบเกี่บวกับการวางแผนภาษีธุรกิจ ซักอบรีด

(1/1)

ยูโร:
ธุรกิจประเภทนี้จะมีการเสียภาษีตัวใดบ้าง เป็นแบบบุคคลธรรมดาหรือว่านิติบุคคลอันใหนดีกว่ากันและต้องจดทะเบียนพาณิชย์หรือไม่ และจะต้องใช้กฎหมายอะไรบ้างที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจประเภทนี้  ขอรบกวนด้วยคับ

ตะวัน:
ในมุมมองของเราคิดว่าการประกอบธุรกิจ ซํกอบรีด ซึ่งเมื่อดูถึงลูกค้าที่จะมาใช้บริการส่วนมากคงเป็นบุคคลธรรมดาซะมากกว่า น่าจะเสียภาษีแบบบุคคลธรรมดาจะดีกว่า เพราะธุรกิจประเภทนี้เป็นเงินได้ตาม มาตรา 40(8) ซึ่งมีสิทธิ์เลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามสมควรและความจำเป็นหรือจะเลือกแบบเหมาก็จะหักได้ 80 %ค่ะ การเสียภาษี จะเสียปีละ 2 ครั้งค่ะ คือ มิ.ย.-กย.ต้องยื่น ภงด94 ครึ่งปีแรก ส่วนครึ่งปีหลัง ต้องยื่น ภงด 90 แต่ถ้ามีเงินได้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อปี(โสด) หรือ 60,000 บาทต่อปี(สมรส)ก็ไม่ต้องยื่นแบบค่ะ คุณยูโรศึกษาเพิ่มเติมได้ที่เวบกรมสรรพากรที่ลิงค์มาให้นะคะ

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html

อ้วน:
1.  สามารถดำเนินธุรกิจได้ใน  2  รูปแบบคือ

1.1  บุคคลธรรมดา  จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้

-  ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา  

รายได้จากการซักรีด  ถือเป็นเงินได้ตามมาตรา 40 ( 8 )  สามารถเลือกหักค่าใช้จ่ายได้ตามจ่ายจริง และเหมาะจ่าย ซึ่งเหมาจ่ายได้ในอัตราร้อยละ 80  ดู ( 24 )

http://www.rd.go.th/publish/6052.0.htmlจะต้องยื่นแบบแสดงรายการชำระภาษี  ปีละ  2  ครั้งตามแบบ  ภงด.94 และ ภงด.90  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/309.0.html-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม

หากมีรายได้ทั้งปีก่อนหักรายจ่าย  เกิน  1.8 ล้านบาทต่อปี  กฏหมายกำหนดให้ต้องจดทะเบียนเข้าระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม  ซึ่งจะต้องมีการยื่นแบบ ภพ.30  ทุกเดือน  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่มได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/307.0.html-  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย

ซึ่งถ้าผู้จ่ายเงินให้เราเป็นนิติบุคคล  เราก็จะต้องถูกหักภาษี ณ ที่จ่ายในอัตราร้อยละ 3  ตามคำสั่งกรมสรรพากรที่ ท.ป. 4/2528  ดูข้อ   12/1

http://www.rd.go.th/publish/14942.0.html1.2  นิติบุคคล  จะมีภาษีที่เกี่ยวข้องดังนี้

-  ภาษีเงินได้นิติบุคคล  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.rd.go.th/publish/308.0.html-  ภาษีมูลค่าเพิ่ม-  ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย2.  ภาระอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.1  ภาษีป้าย  ในกรณีที่มีการติดตั้งป้าย  และภาษีโรงเรือน  ในกรณีที่เป็นเจ้าของสถานที่  ศึกษาเพิ่มเติมเกี่ยวกับภาษีเหล่านี้ได้ที่

http://www.avaccount.com/wb/show.php?No=1130&c=act2.2  ประกันสังคม  ในกรณีที่มีการจ้างลูกจ้าง  ศึกษาเพิ่มเติมได้ที่

http://www.sso.go.th/2.3  กฏหมายและระเบียบเฉพาะธุรกิจ

-  การปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการ  คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ  กระทรวงพาณิชย์  ได้ออกประกาศกำหนดให้ธุรกิจบริการซัก อบ รีด  ต้องปิดป้ายแสดงราคาค่าบริการให้เห็นชัดเจนในที่เปิดเผย  ณ  สถานที่ตั้ง  การฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน  10,000 บาท  

ซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียดมานักครับ  รบกวนลองศึกษาหรือติดต่อเวบกระทรวงพาณิชย์ครับ

http://www.moc.go.th/-  นอกจากนี้ยังมีกฏและระเบียบด้านสาธารณสุขสิ่งแวดล้อม  ที่ต้องถือปฏิบัติอีกครับ  ซึ่งผมก็ไม่ทราบรายละเอียดเช่นกันครับ  รบกวนลองติดต่อหรือศึกษาจากเวบกระทรวงสาธารณสุขครับ

http://www.moph.go.th/index.php3.  ถ้ารายได้ต่อปี  ไม่เกิน  1  ล้านบาทต่อปีก่อนหักรายจ่าย  ผมก็มองว่าการดำเนินธุรกิจในรูปของบุคคลธรรมดามีความเหมาะสมที่สุดครับ  เพราะมีภาระและค่าใช้จ่ายที่น้อยกว่านิติบุคคลครับ  4.  ถ้าสนใจธุรกิจตัวนี้  ผมแนะนำให้ลองไปหาหนังสือ  คู่มือทำธุรกิจซักรีด  เปิดร้านซักรีดไม่ยาก  เขียนโดย  คุณสุกัญญา  เธียรพจีกุล , คุณเนตรนภา  แก้วแสงธรรม  ราคาปก  180 บาท  จัดจำหน่ายโดย  Busy-Day Co.,Ltd.  โทร. 0-2632-7972-4   http://www.busy-day.com  มาอ่านก่อนดำเนินธุรกิจเพื่อเกิดความเข้าใจครับ

007:
ผมก็ว่าถ้าเป็นซักอบรีด  ค่าใช้จ่ายหลักๆมีไม่มาก

ควรเป็นแบบบุคคลธรรมดา จะได้หักค่าใช้จ่ายตามเหมาได้ 80%ทั้งนี้ทั้งนั้น ต้องดูจำนวนรายได้เปรียบเทียบด้วยว่า แบบใดเสียภาษีมากกว่ากัน จึงทำการตัดสินใจนะครับ

นำร่อง

[0] ดัชนีข้อความ

ตอบ

ไปที่เวอร์ชันเต็ม